Zpět na výpis

Kroky Evropské komise v boji s koronavirem

Shrnujeme některé kroky přijaté Evropskou komisí v rámci boje s koronavirem, které jsou zaměřené především na ekonomickou (materiální) pomoc a uvolnění některých regulací.

Uvolnění regulací v oblasti státní podpory

Evropská komise přijala 19. března 2020 dočasný rámec, který členským státům umožní využít plný rozsah státní podpory v době, kdy ekonomika čelí výzvám spojeným se šířením nového koronaviru. Tento rámec je založen na čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie. Cílem je zajistit, aby podniky měly v případě potřeby likviditu nebo aby mohly zmrazit svou činnost a také aby podpora podniků v jednom členském státě nenarušila evropský jednotný trh.

Dočasný rámec umožní členským státům:

  • Zavést režimy přímé podpory (nebo daňová zvýhodnění) až do výše 800 000 eur pro jednu společnost.
  • Poskytnout dotované státní záruky na bankovní úvěry.
  • Nabízet veřejné a soukromé úvěry s dotovanými úrokovými sazbami.
  • Využívat stávající úvěrové kapacity bank a použít je pro zprostředkování podpory podnikům – zejména malým a středním (dočasný rámec jasně stanoví, že se jedná o přímou podporu pro klienty bank, nikoli pro banky samotné).
  • Flexibilně rozšířit možnosti, aby stát mohl v případě potřeby poskytnout pojištění krátkodobých vývozních úvěrů.

37 miliard eur na boj s koronavirem

Evropský parlament schválil návrh Evropské komise na uvolnění 37 miliard eur na zmírnění ekonomických následků pandemie. Jedná se o nevyužité finanční prostředky ze strukturálních fondů, které budou vytvořením nového investičního fondu k dispozici ve zdravotnictví nebo jiných zasažených oblastech. Česko z tohoto balíku dostane téměř 1,2 miliardy eur.

Dočasné uzavření evropské hranice

17. března 2020 Evropská komise rozhodla o uzavření vnější hranice Schengenského prostoru, prozatím na dobu 30 dnů. Zároveň komise s určitými výhradami akceptovala postupné uzavírání hranic iniciované členskými státy.

Soubor pravidel pro prověření zahraničních investic

Evropská komise vydala 26. března 2020 pro členské státy pokyny na prověřování přímých zahraničních investic ze zemí mimo EU, a to zejména v oblasti lékařského výzkumu, biotechnologie a infrastruktury, protože jsou zásadní pro bezpečnost a veřejný pořádek. Je nanejvýš žádoucí, aby členské státy EU ukládaly omezující opatření vůči zahraničním investorům, aby tak zabránily převzetí kontroly nad evropskými společnostmi v citlivých oblastech.