Režim B programu Antivirus byl opět pozastaven

Dlouho očekávaný režim B programu Antivirus, který vláda znovu aktivovala od listopadu 2021, je od 1. ledna 2022 opět pozastaven.

Druhá výzva programu COVID – Nepokryté náklady

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravilo druhou výzvu programu COVID – Nepokryté náklady, jejímž účelem je kompenzace fixních nákladů podnikatelů, kteří oproti srovnatelnému období před začátkem pandemie COVID-19 zaznamenali výrazný pokles…

Očkování zaměstnanců proti COVID-19 při dlouhodobém vyslání do zahraničí

Očkování proti COVID-19 je v České republice v plném proudu. Aktuálně se mohou registrovat třicátníci. Od června by se registrace měly otevřít všem osobám starším 16ti let. To znamená, že už nyní má prakticky celá produktivní populace možnost,…

Městský soud rozhodl o nezákonnosti ochranného opatření – pravidla pro návrat ze zahraničí se mění

Ve středu 31. března Městský soud v Praze zrušil část ochranného opatření regulujícího překročení státních hranic pro jeho rozpor se zákonem, a to s účinností od 5. dubna. Reakce ministerstva zdravotnictví přišla v sobotu, kdy bylo vydáno nové…

Prominutí sankcí za pozdní podání přiznání k dani z příjmů za rok 2020

Ministerstvo financí s ohledem na přetrvávající dopady šíření viru SARS-COV-2 vydalo další liberační opatření, kterým za jistých podmínek promíjí daňovým poplatníkům pokutu za opožděné podání daňového přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období…

Nové COVID programy na podporu podnikání

Vláda vyhlásila nové programy k podpoře podnikání: COVID – Nepokryté náklady a COVID – 2021. Obdobně jako u ostatních COVID programů bude žadatel žádat prostřednictvím portálu AIS MPO.

Nová pravidla pro příjezd do České republiky ze zahraničí

Od 1. března platí nové ochranné opatření ministerstva zdravotnictví, které opět zpřísnilo pravidla pro příjezd ze zahraničí a změnilo tzv. cestovatelský semafor. Pro účely tohoto opatření jsou cizí země rozděleny do čtyř kategorií podle rizika…

Srovnávací analýza u převodních cen v době covidové

Bezprecedentní změny v podnikatelském prostředí, které nastaly po vypuknutí pandemie COVID-19 vytvořily nové výzvy (nejen) v oblasti převodních cen mezi společnostmi ve skupině. Jedním z aktuálních témat je, jakým způsobem správně nastavit, popř.…