Zpět na výpis

Očkování zaměstnanců proti COVID-19 při dlouhodobém vyslání do zahraničí

Očkování proti COVID-19 je v České republice v plném proudu. Aktuálně se mohou registrovat třicátníci. Od června by se registrace měly otevřít všem osobám starším 16ti let. To znamená, že už nyní má prakticky celá produktivní populace možnost, nikoli však povinnost, očkování absolvovat. Z pohledu pracovního práva nemohou podle našeho názoru čeští zaměstnavatelé stanovit očkování jako povinné. Je ale situace stejná i v zahraničí?

Podle nám dostupných informací není přístup ve všech zemích stejný. Právní úprava v oblasti očkování se i v zahraničí zatím vyvíjí a názory odborné veřejnosti nejsou vždy jednotné. Například ve Spojených státech amerických mohou podle některých názorů zaměstnavatelé po zaměstnancích až na výjimky (například rozpor s vírou nebo zdravotní riziko) očkování požadovat. Ve Velké Británii by se taková možnost měla otevřít zaměstnavatelům v rizikových sektorech, to znamená například v pečovatelských službách nebo ve zdravotnictví. Obdobné možnosti by měli mít i zaměstnavatelé v Itálii. V Kanadě by se situace měla lišit v závislosti na jurisdikcích jednotlivých zemí.  

Ze shora uvedeného pro české zaměstnavatele plyne, že pokud se rozhodnou dlouhodobě vyslat své zaměstnance k výkonu práce do zahraničí, měli by při ověřování podmínek zaměstnání v hostitelské zemi myslet i na očkování zaměstnanců. Povinnost očkování by měli ověřovat nejen z pohledu právní úpravy v hostitelské zemi, ale i z pohledu přijímající společnosti. Přestože se zatím zdá, že většina zemí k problematice očkování zaměstnanců přistupuje obdobně jako Česká republika, objevují se informace, že některé zahraniční společnosti očkování po svých zaměstnancích vyžadují. Agentura Reuters nedávno zveřejnila informaci, že letecká společnost Delta Air Lines bude ve Spojených státech po nových zaměstnancích vyžadovat, aby byli proti COVID-19 očkovaní.  

Právní úprava i judikatura související s pandemií COVID-19 se teprve tvoří. Je otázkou, jakým směrem se bude vyvíjet. Zaměstnavatelům vysílajícím své zaměstnance do zahraničí nelze než doporučit, aby při ověřování podmínek vyslání vedle otázek imigračních a daňových či problematiky sociálního zabezpečení, zařadili i problematiku očkování.