Zpět na výpis

Nová pravidla pro příjezd do České republiky ze zahraničí

Od 1. března platí nové ochranné opatření ministerstva zdravotnictví, které opět zpřísnilo pravidla pro příjezd ze zahraničí a změnilo tzv. cestovatelský semafor. Pro účely tohoto opatření jsou cizí země rozděleny do čtyř kategorií podle rizika nákazy nemocí COVID-19. Došlo také k úpravám některých povinností, které musí při příjezdu do Česka dodržet jak čeští občané, tak cizinci.

V současné době je cizincům umožněn vstup na území ČR jen z vymezených důvodů, jako je cesta do zaměstnání, výkon podnikatelské činnosti, zajištění péče o děti, osoby příbuzné nebo zvířata, cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, cesty za studiem nebo cesty do místa bydliště. Pravidla, která musí být při vstupu dodržena, jsou nastavena podle kategorie rizikovosti země, ze které cestující přijíždí, a platí jak pro cizince, tak pro občany ČR.  

Země se v současné době dělí na bezpečné, tj. země s nízkým rizikem nákazy (zelené), na země se středním a vysokým rizikem nákazy (oranžové a červené) a na země vysoce rizikové (tmavě červené), které mají nejpřísnější pravidla pro vstup do ČR. 

Cestující přijíždějící ze zemí s nízkým rizikem nákazy nejsou při příjezdu nijak omezeni a vztahují se na ně obecná pravidla protiepidemického systému (PES). 

Osobám přijíždějícím z ostatních zemí ukládá ochranné opatření povinnost vyplnit před cestou příjezdový formulář a na požádání se jím prokázat. Příjezdový formulář (Public Health Passenger Locator Form) je dostupný v českém a anglickém jazyce. Pro osoby cestující ze zemí se středním a vysokým rizikem nákazy taktéž platí, že se při příjezdu musí prokázat buď antigenním testem, ne starším než 24 hodin, nebo RT-PCR testem, ne starším než 72 hodin. Osoby cestující ze země s velmi vysokým rizikem nákazy se mohou prokázat pouze RT-PCR testem, ne starším než 72 hodin.   

Ochranné opatření nově pamatuje i na situace, kdy není reálně možné v zemi odjezdu test provést. Občané ČR a jejich rodinní příslušníci cestující z vybraných zemí mohou test před příjezdem do ČR nahradit diplomatickou nótou, kterou jim může vydat český zastupitelský úřad v dané zemi. 

Další povinností při příjezdu je podstoupení RT-PCR testu, a to na území ČR. Tato povinnost platí jen pro cestující ze zemí s vysokým rizikem nákazy, kteří test musí podstoupit do 5 dnů od příjezdu a pro cestující ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy, kteří test musí podstoupit nejdříve 5 dní a nejpozději 14 dní od příjezdu. Pro obě tyto skupiny platí, že musí zůstat v samoizolaci, dokud neobdrží negativní výsledek testu. Po dobu samoizolace je omezený jejich volný pohyb, včetně cest do zaměstnání. Omezení volného pohybu nově platí i pro osoby mladší pěti let, ale pouze po dobu pěti dní. Osoby cestující ze země se středním rizikem nákazy mají povinnost předložit negativní test jen v případě vstupu na pracoviště nebo do vzdělávací instituce. Nově tato povinnost platí i pro děti, které dochází do mateřské školy. Pro všechny pak platí povinnost nosit na vybraných místech respirátory po dobu 14 dnů od vstupu na území ČR. 

Z výše uvedených pravidel stanoví ochranné opatření celou řadu výjimek. Například osoby, které již prodělaly onemocnění SARS – CoV-2 v posledních 90 dnech a mají o tom příslušné lékařské potvrzení, nemusí podstoupit izolaci ani kontrolní testy. Výjimku dostali rovněž pendleři. Avšak aby se na ně výjimka vztahovala, musí se prokázat oficiálním potvrzením od zaměstnavatele. 

S prodloužením nouzového stavu se prodloužila i výjimka týkající se změny zaměstnavatele. Po dobu nouzového stavu má cizinec, který je držitelem zaměstnanecké karty, možnost změnit zaměstnavatele bez nutnosti splnění podmínky šesti měsíců předchozího zaměstnání na území ČR. 

Vzhledem k dynamickému vývoji situace všem doporučujeme pečlivě sledovat aktuální opatření ministerstva zdravotnictví nebo se na nás obrátit s žádostí o konzultaci.