Aktuální informace pro občany Ukrajiny o pobytu v ČR a vstupu na naše území

V reakci na ruskou invazi na Ukrajinu vydal Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (MV) instrukce pro všechny ukrajinské občany, kterých se situace dotýká. Zároveň se rozšířila agenda tohoto odboru.

Nová pravidla pro příjezd do České republiky ze zahraničí

Od 1. března platí nové ochranné opatření ministerstva zdravotnictví, které opět zpřísnilo pravidla pro příjezd ze zahraničí a změnilo tzv. cestovatelský semafor. Pro účely tohoto opatření jsou cizí země rozděleny do čtyř kategorií podle rizika…

Semafor – nová pravidla cestování přes hranice ČR

Vláda 1. června schválila nové ochranné opatření ministerstva zdravotnictví účinné od pondělí 15. června. Tento předpis, vzhledem ke grafickému znázornění nazývaný Semafor, upravuje podmínky pro cestování a vstup na území České republiky jak pro…

Překračování hranic po nouzovém stavu

17. května skončil v Česku po 66 dnech nouzový stav. Mnohá omezení zůstávají nadále v platnosti, došlo ale i k několika změnám. Aktuálně platné podmínky pro vstup cizinců na území České…

Uvolnění pravidel pro krátkodobé pracovní cesty a zaměstnávaní EU občanů

S klesajícím počtem nakažených nemocí Covid-19 dochází od 27. dubna k pozvolnému uvolňování některých opatření zavedených vládou, které dopadaly na české zaměstnavatele a vstup cizinců –…