Zpět na výpis

Aktuální informace pro občany Ukrajiny o pobytu v ČR a vstupu na naše území

V reakci na ruskou invazi na Ukrajinu vydal Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (MV) instrukce pro všechny ukrajinské občany, kterých se situace dotýká. Zároveň se rozšířila agenda tohoto odboru.

MV vydalo již den po začátku konfliktu na Ukrajině soubor instrukcí, díky kterým se mohou jak občané Ukrajiny, kteří na území České republiky již pobývají, tak ti, kteří zde hledají ochranu, lépe orientovat v povinnostech, jež jim ukládá zákon o pobytu cizinců.

Pro ukrajinské občany již pobývající v ČR, kterým v blízké budoucnosti končí vízum, jež za normálních okolností nelze prodloužit (např. schengenské vízum, krátkodobé pracovní vízum apod.), vydalo MV nový typ dlouhodobého víza (tzv. speciální dlouhodobé vízum). Cizinci o ně mohou zažádat přímo na jeho kontaktním pracovišti. Toto vízum občanům Ukrajiny umožňuje nadále legálně pobývat v ČR, avšak pro výkon pracovní činnosti si musí po jeho udělení ještě vyřídit povolení k zaměstnání na příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR. Více se o dopadech do pracovněprávních vztahů s ukrajinskými zaměstnanci dočtete zde.

Nově mohou ukrajinští občané vstupovat na území ČR na základě bezvízového styku a platného biometrického pasu. Těm, kteří biometrický pas nevlastní anebo vyčerpali bezvízový pobyt či nemají (platný) cestovní pas, nelze zaručit, že budou moci překročit vnější hranici EU. V takové situaci MV důrazně doporučuje disponovat co nejvíce dokumenty prokazujícími totožnost. Zároveň radí všem příchozím na území ČR nežádat standardní cestou o mezinárodní ochranu, ale využít speciální dlouhodobé vízum vytvořené pro nastalou situaci. Toto vízum by mělo nově příchozím ukrajinským občanům umožnit zažádat o povolení k zaměstnání u příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR. I v těchto případech je nutné mít ohlášené volné pracovní místo a uzavřenou pracovní smlouvu. Žádost o povolení k zaměstnání cizinec může podat sám nebo prostřednictvím zaměstnavatele. V médiích se začínají objevovat zprávy, že občanům Ukrajiny by mohl být umožněn volný přístup na náš pracovní trh.

Pokud cizinec ještě před eskalací válečného konfliktu zažádal o dlouhodobý pobyt prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR na Ukrajině, může tento proces dokončit po příjezdu na území ČR v rámci výše zmíněného bezvízového styku. Když takovým způsobem podal žádost o dlouhodobé vízum, musí po jejím schválení dle současných výkladů toto povolení převzít na zastupitelském úřadě. Příslušné úřady k výdeji těchto víz budou uvedeny na webových stránkách zastupitelských úřadů ČR na Ukrajině.

MV také zveřejnilo mimořádné úřední hodiny svých pracovišť pro vyřízení pobytových záležitostí souvisejících se situací na Ukrajině, najdete je zde.