Zpět na výpis

Ukrajina: Praktická doporučení pro ukrajinské pracovníky a jejich zaměstnavatele

Ozbrojený konflikt na Ukrajině je nejzávažnější událostí, která Evropu od druhé světové války zasáhla. Kromě lidskoprávní roviny dopadá i na český trh práce.

Mnoho zaměstnavatelů podnikajících na území ČR se potýká zejména se dvěma otázkami:

 1. Jak řešit pracovněprávní vztah s ukrajinskými zaměstnanci, kteří obdrželi povolávací rozkaz z Ukrajiny a rozhodli se odejít bojovat za svoji zemi?  
   
 2. Jak se zachovat v případě, kdy se ukrajinský zaměstnanec rozhodne v České republice zůstat?
   

U první otázky má zaměstnavatel několik možností:

 • V situaci, kdy zaměstnanec požádá o ukončení pracovního poměru, mu může vyhovět a ukončit pracovní poměr dohodou, a to i bez uvedení důvodů. Je tak možné učinit ke sjednanému dni (v tomto případě se neuplatní výpovědní doba). V případě skončení pracovního poměru dohodou bez uvedení důvodů nenáleží zaměstnanci zákonné odstupné. Zaměstnavatelům ale nic nebrání, aby smluvní odstupné zaměstnanci poskytli, a to v jakéhokoli výši.
   
 • Zaměstnanec může dát také výpověď podle § 50 odst. 3 zákoníku práce, a to rovněž i bez uvedení důvodů. V takovém případě však běží standardní, zpravidla dvouměsíční, výpovědní doba.
   
 • Zaměstnavatel i zaměstnanec mají také možnost dohodnout se na dobu nepřítomnosti zaměstnance na poskytnutí neplaceného volna. V takovém případě doporučujeme dohodu uzavřít písemně.
   
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí v pátek zveřejnilo stanovisko, podle kterého je možné nepřítomnost v práci v souvislosti s povolávacím rozkazem považovat i za překážku v práci na straně zaměstnance podle § 199 zákoníku práce, při které je zaměstnavatel povinen omluvit zaměstnancovu nepřítomnost v práci po dobu trvání překážky. Mzda mu v tomto případě podle ministerstva náležet nebude.

Ve všech případech platí, že zaměstnavatel nesmí opominout své povinnosti k úřadu práce a/nebo k příslušné zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Jde o informační povinnost v případě ukončení pracovního poměru, resp. odvody na sociální a zdravotní pojištění v případě neplaceného volna nebo překážky v práci.
 

Jak postupovat v situaci, kdy se ukrajinský zaměstnanec rozhodne v České republice zůstat?

Skutečnost, že zaměstnanec obdržel povolávací rozkaz z jiného státu nemá dle našeho názoru z pohledu zaměstnavatele do pracovněprávního vztahu žádný dopad. Zaměstnanec není ani povinen mu tuto skutečnost sdělovat. Pokud se rozhodne v práci na území ČR pokračovat, nic tomu zpravidla z pohledu českého práva bránit nebude. Zaměstnanec by ale měl samozřejmě zvážit možné dopady z pohledu práva ukrajinského. Musí si také pohlídat, aby měl stále platné pracovní a pobytové oprávnění.

Upozorňujeme, že na ukrajinské pracovníky, včetně jejich rodinných příslušníků, se aktuálně vztahují příznivější podmínky, a to jak z pohledu práva cizineckého, tak pracovního. Mohou do ČR přijet pouze na základě platného biometrického pasu a pojištění. Osobám, které biometrický pas nemají, nelze dle informací zveřejněných na stránkách ministerstva vnitra zaručit, že budou na naše území vpuštěny. Více se dočtete zde.