Zpět na výpis

Ukrajina: Praktická doporučení pro ukrajinské pracovníky a jejich zaměstnavatele

Ozbrojený konflikt na Ukrajině je nejzávažnější událostí, která Evropu od druhé světové války zasáhla. Kromě lidskoprávní roviny dopadá i na český trh práce.

Mnoho zaměstnavatelů podnikajících na území ČR se potýká zejména se dvěma otázkami:

 1. Jak řešit pracovněprávní vztah s ukrajinskými zaměstnanci, kteří obdrželi povolávací rozkaz z Ukrajiny a rozhodli se odejít bojovat za svoji zemi?  
   
 2. Jak se zachovat v případě, kdy se ukrajinský zaměstnanec rozhodne v České republice zůstat?
   

U první otázky má zaměstnavatel několik možností:

 • V situaci, kdy zaměstnanec požádá o ukončení pracovního poměru, mu může vyhovět a ukončit pracovní poměr dohodou, a to i bez uvedení důvodů. Je tak možné učinit ke sjednanému dni (v tomto případě se neuplatní výpovědní doba). V případě skončení pracovního poměru dohodou bez uvedení důvodů nenáleží zaměstnanci zákonné odstupné. Zaměstnavatelům ale nic nebrání, aby smluvní odstupné zaměstnanci poskytli, a to v jakéhokoli výši.
   
 • Zaměstnanec může dát také výpověď podle § 50 odst. 3 zákoníku práce, a to rovněž i bez uvedení důvodů. V takovém případě však běží standardní, zpravidla dvouměsíční, výpovědní doba.
   
 • Zaměstnavatel i zaměstnanec mají také možnost dohodnout se na dobu nepřítomnosti zaměstnance na poskytnutí neplaceného volna. V takovém případě doporučujeme dohodu uzavřít písemně.
   
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí v pátek zveřejnilo stanovisko, podle kterého je možné nepřítomnost v práci v souvislosti s povolávacím rozkazem považovat i za překážku v práci na straně zaměstnance podle § 199 zákoníku práce, při které je zaměstnavatel povinen omluvit zaměstnancovu nepřítomnost v práci po dobu trvání překážky. Mzda mu v tomto případě podle ministerstva náležet nebude.

Ve všech případech platí, že zaměstnavatel nesmí opominout své povinnosti k úřadu práce a/nebo k příslušné zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. Jde o informační povinnost v případě ukončení pracovního poměru, resp. odvody na sociální a zdravotní pojištění v případě neplaceného volna nebo překážky v práci.
 

Jak postupovat v situaci, kdy se ukrajinský zaměstnanec rozhodne v České republice zůstat?

Skutečnost, že zaměstnanec obdržel povolávací rozkaz z jiného státu nemá dle našeho názoru z pohledu zaměstnavatele do pracovněprávního vztahu žádný dopad. Zaměstnanec není ani povinen mu tuto skutečnost sdělovat. Pokud se rozhodne v práci na území ČR pokračovat, nic tomu zpravidla z pohledu českého práva bránit nebude. Zaměstnanec by ale měl samozřejmě zvážit možné dopady z pohledu práva ukrajinského. Musí si také pohlídat, aby měl stále platné pracovní a pobytové oprávnění.

Upozorňujeme, že na ukrajinské pracovníky, včetně jejich rodinných příslušníků, se aktuálně vztahují příznivější podmínky, a to jak z pohledu práva cizineckého, tak pracovního. Mohou do ČR přijet pouze na základě platného biometrického pasu a pojištění. Osobám, které biometrický pas nemají, nelze dle informací zveřejněných na stránkách ministerstva vnitra zaručit, že budou na naše území vpuštěny. Více se dočtete zde.

 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás