Překračování hranic po nouzovém stavu

17. května skončil v Česku po 66 dnech nouzový stav. Mnohá omezení zůstávají nadále v platnosti, došlo ale i k několika změnám. Aktuálně platné podmínky pro vstup cizinců na území České republiky shrnuje ochranné opatření ministerstva zdravotnictví z 15. května.

V praxi toto ochranné opatření zachovává mnohá omezení, která dříve přijala vláda svým usnesením č. 511 ze 4. května, o kterém jsme psali zde. Jaké jsou tedy hlavní změny?

Nově občané EU, kteří vstupují na naše území za účelem výkonu ekonomické činnosti do 72 hodin, nemusí plnit povinnosti vyplývající z usnesení vlády č. 332, které upravuje podmínky výkonu práce zaměstnanců kritické infrastruktury. Není tak například třeba zajišťovat oddělené stravování zaměstnanců, omezovat jejich pohyb po pracovišti nebo je vybavovat respirátory třídy FFP2. Stále ale platí, že zaměstnavatel je povinen některým nově přijíždějícím zahraničním zaměstnancům zajistit ubytování, lékařskou péči, dopravu od hranic a do zaměstnání a je povinen hradit náklady spojené s repatriací cizince v případě ztráty zaměstnání v Česku.

Ministerstvo vnitra by také mělo obnovit všechna vízová a pobytová řízení cizinců, kteří podali své žádosti na zastupitelských úřadech v zahraničí. Tato podmínka nicméně platí pouze pro řízení zahájená v tzv. nerizikových zemích. Seznam těchto zemí zveřejnilo ministerstvo zahraničních věcí na svých stránkách a prochází pravidelnou aktualizací dle vývoje tamní epidemiologické situace.

Další důležitou změnou je umožnění podání žádostí cizinců, kteří jsou zařazeni do některého ze tří vládních programů pro ekonomickou migraci – Program klíčový a vědecký personál, Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program kvalifikovaný zaměstnanec. Žadatelé zařazení do prvních dvou programů mohou podávat své žádosti bez omezení za předpokladu, že to umožňuje situace v jejich domovských zemích dle seznamu ministerstva zahraničí. Žádosti cizinců zařazených do programu Kvalifikovaný zaměstnanec budou přijímány pouze za předpokladu, že se bude jednat o zaměstnance ve zdravotnictví nebo sociálních službách. Nově lze žádat také o pobytové povolení za účelem vědeckého výzkumu nebo v Režimu STUDENT a manželé a nezletilé děti cizinců s dlouhodobým či trvalým pobytem v České republice mohou podat žádost o povolení za účelem společného soužití rodiny.

Se zrušením nouzového stavu se pojí i ukončení platnosti některých zjednodušení. Ministerstvo vnitra už například nebude umožňovat cizincům změnu zaměstnavatele dříve než po šesti měsících ani zkrácené řízení v případě změny zaměstnavatele, který napomáhá v provádění krizových opatření. Zaměstnanci tak budou muset podat svou žádost o souhlas se změnou zaměstnavatele za standardních podmínek - tj. až na výjimky nejdříve po šesti měsících od vydání povolení a alespoň 30 dní před plánovaným nástupem do zaměstnání a vyčkat na souhlasné vyjádření ministerstva vnitra. Ukončením nouzového stavu současně začíná držitelům zaměstnaneckých karet, kteří přišli o práci během nouzového stavu nebo nejdéle 60 dní před ním, běžet 60denní lhůta k vyhledání nového místa a příslušné změně zaměstnavatele. I v tomto případě jde o návrat k běžným pravidlům.

Dle vyjádření vlády můžeme očekávat postupné rozvolňování těchto omezení v nadcházejících týdnech a měsících. Od 26. května by měly plošné kontroly na hranicích nahradit namátkové.  Až do odvolání ale platí povinnost pro cizince cestovat do Česka pouze s negativním výsledkem testu na Covid-19. Dle ministra zdravotnictví mohou být v případě příznivého vývoje epidemiologické situace hranice plně otevřeny od 8. června. Ochranná opatření a povinnost negativního testu by se pak vztahovala pouze na cizince z rizikových zemí, jejichž seznam by ministerstvo zdravotnictví vyhodnocovalo dle aktuální situace.

Sdílet článek