Další uvolnění pravidel pro cizince

Vláda přijala 4. května další usnesení, které významně rozšiřuje možnosti zahraničních zaměstnanců přicestovat do České republiky. Vláda tak alespoň částečně vyslyšela četné požadavky zaměstnavatelů. Mělo by dojít k obnovení vízových procesů a umožnění vstupu zahraničních zaměstnanců z třetích zemí.

Usnesením z 23. dubna vláda umožnila ekonomickou migraci zaměstnanců, kteří jsou občany EU (informovali jsme zde). S účinností od 11. května k těmto skupinám přibydou čtyři skupiny občanů třetích zemí:

  • Sezónní zaměstnanci;
  • Klíčoví pracovníci a jejich rodinní příslušníci, kterým byla vydána víza od 11. května 2020;
  • Pracovníci ve zdravotnictví a sociálních službách spolu s jejich rodinnými příslušníky, kterým byla vydána víza od 11. května 2020; 
  • Držitelé vstupních víz za účelem vyzvednutí pobytového oprávnění v ČR (tzv. D/VR víza).

U všech výše uvedených skupin je podmínkou vstupu na naše území předložení potvrzení o negativním testování na výskyt Covid-19, které není starší čtyř dnů. Zároveň pro ně bude po dobu prvních dvou týdnů platit omezený režim pohybu umožňující jen některé nezbytné cesty. Zaměstnavatelé těmto cizincům musí zajistit ubytování, přepravu, lékařskou péči, v případě ukončení zaměstnání pak i návrat do země původu.

Další vítanou novinkou je obnovení náběru některých vízových žádostí na zastupitelských úřadech v zahraničí, a to opět od 11. května. Toto opatření nicméně bude platit pouze v některých zemích v závislosti na tamní epidemiologické situaci. Seznam zemí, pro která rozvolnění neplatí, zveřejní ministerstvo zahraničních věcí. Které skupiny cizinců mohou tedy podat své žádosti o víza a pobytová oprávnění a jakých typů žádostí se nařízení týká?

  • Žádosti o krátkodobá pracovní víza pro specifické skupiny cizinců (rodinní příslušníci občanů ČR a EU, pracovníci servisu kritické infrastruktury atp.);
  • Žádosti o dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnávání;
  • Žádosti o mimořádná pracovní víza;
  • Žádosti cizinců zařazených do vládního programu Klíčový a vědecký personál;
  • Žádosti cizinců zařazených do vládních programů Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Kvalifikovaný zaměstnanec v případě, že budou pracovat ve zdravotnictví nebo sociálních službách.

Významným pozitivem pak je i obnovení řízení o pobytových žádostech cizinců podaných před vyhlášením nouzového stavu prostřednictvím všech tří vládních programů, tj. programu Klíčový a vědecký personál a programů Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Kvalifikovaný zaměstnanec. Dále pak dochází k obnově schvalovacích řízení u žadatelů o dlouhodobý nebo trvalý pobyt za účelem sloučení s rodinou a u specifických skupin cizinců, kteří žádají o krátkodobá víza (např. pracovníci servisu kritické infrastruktury).

S postupným ústupem výskytu Covid-19 se dá předpokládat další rozvolňování pravidel pro příjezd cizinců do ČR. 

Sdílet článek