Uvolnění pravidel pro krátkodobé pracovní cesty a zaměstnávaní EU občanů

S klesajícím počtem nakažených nemocí Covid-19 dochází od 27. dubna k pozvolnému uvolňování některých opatření zavedených vládou, které dopadaly na české zaměstnavatele a vstup cizinců – EU občanů i tzv. třetizemců – do České republiky. Tato opatření v mnohých případech vedla až ke znemožnění výkonu zaměstnání na českém území. Shrnujeme nejdůležitější změny.

Příjezd do České republiky za účelem ekonomické činnosti 

Občané EU mohou nově za prací přicestovat bez nutnosti mít platné povolení k pobytu na našem území. Nařízení rozděluje pobyt této skupiny cizinců na dvě kategorie – pobyt do 72 hodin a pobyt nad 72 hodin.  

V případě pobytu do 72 hodin musí cizinec při překročení hranic předložit potvrzení o negativním testu na Covid-19. Test nesmí být starší čtyř dnů a nesmí se jednat o tzv. rychlotest. Dále je potřeba předložit potvrzení, které prokáže účel jejich pobytu v České republice. Subjekt, který cizinci potvrzení vydá, je povinen zajistit, že budou dodržena bezpečnostní opatření jinak platná pro zaměstnance kritické infrastruktury (tj. odvětví nezbytných pro zajištění chodu společnosti a ekonomiky). Cizinci takto mohou krátkodobě přicestovat například v souvislosti s pracovní cestou, výkonem práce jednatele nebo v souvislosti s profesionálními sportovními nebo uměleckými aktivitami.  

Pokud cizinci přijíždí na delší dobu, je opět nezbytné předložit potvrzení o negativním testu, které není starší čtyř dnů. Zároveň je třeba podstoupit nový test na území České republiky mezi 10. a 14. dnem od příjezdu. Svůj předpokládaný příjezd musí cizinci nahlásit prostřednictvím webu Ministerstva zahraničních věcí. Hraniční kontrola i v tomto případě ověří dokumenty, které prokazují účel pobytu cizince (např. pracovní smlouva, pokyn k pracovní cestě). Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit těmto cizincům ubytování, dopravu i léčebnou péči. 

V obou případech musí cizinci při přechodu hranice strpět kontrolu příznaků onemocnění a následně po dobu pobytu, případně po dobu dvou týdnů dodržovat přísná omezení volného pohybu umožňující pouze výslovně umožněné nezbytné cesty (např. cesty do zaměstnání a zpět, cesty za účelem obstarání základních životních potřeb, péče o dítě, vyřízení úředních záležitostí). 

Od 14. dubna mohou též přicestovat rodinní příslušníci českých občanů a občanů EU s přechodným či trvalým pobytem. Postačí předložení potvrzení o negativním testu spolu s rodným nebo oddacím listem, test lze nahradit 14denní karanténou. 

Výjezd z České republiky 

K nadšení českých cestovatelů přispělo oznámení, že Česká republika umožní vycestování svých občanů nebo držitelů pobytových povolení do zahraničí. Při návratu je potřeba prokázat se negativním testem, případně se uzavřít do karantény, pokud cesta nespadá do některé z výjimek (např. cesty za účelem výkonu ekonomické aktivity v rozsahu do tří dnů, vycestování v mimořádné situaci v rozsahu kratším 24 hodin). 

Pendleři 

Specifickou skupinu, která by neměla uniknout pozornosti, tvoří pendleři. Ti mohou nově překračovat hranice v režimu, jaký si zvolí, tj. není již třeba absolvovat dvoutýdenní turnusy s následnou povinnou karanténou. Při prvním překročení hranic je však nutné se prokázat negativním testem a ten co dva týdny obnovovat. 

Pravidla pro překračování hranic prochází neustálou obměnou. Pokud se situace ohledně šíření nákazy nezhorší, lze předpokládat další rozvolňování současných opatření. V následujících týdnech by se rovněž vláda měla zaměřit na zmírnění omezení platných pro občany třetích zemí, kteří dosud nebyli prioritní skupinou. 

Sdílet článek