Semafor – nová pravidla cestování přes hranice ČR

Vláda 1. června schválila nové ochranné opatření ministerstva zdravotnictví účinné od pondělí 15. června. Tento předpis, vzhledem ke grafickému znázornění nazývaný Semafor, upravuje podmínky pro cestování a vstup na území České republiky jak pro české občany, tak i pro cizince.

Semafor rozděluje země EU a schengenského prostoru na tři skupiny – zelenou, oranžovou a červenou – podle míry rizika nákazy, kterou pravidelně zveřejňuje Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí. Ministerstvo zdravotnictví by mělo tato data vyhodnocovat jednou týdně a na základě výsledků případně měnit zařazení jednotlivých zemí do skupin. 

Příjezd do České republiky byl v posledních týdnech spojen s povinností absolvovat výtěrový PCR test na přítomnost koronaviru či povinnou 14denní karanténou. Semafor tuto podmínku v případě některých cest ruší: 

Země s nízkým rizikem (zelená) – z těchto zemí k nám mohou bez nutnosti PCR testu či karantény přicestovat následující osoby: 

  • občané ČR, cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR nad 90 dní; 
  • občané EU/státu schengenského prostoru s trvalým nebo přechodným pobytem v těchto zemích a jejich rodinní příslušníci (zejména manžel/ka a děti);  
  • cizinci ze třetích zemí s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta EU/státu schengenského prostoru a jejich rodinní příslušníci (zejména manžel/ka a děti). 

Pro ostatní osoby platí stávající pravidla, tj. možnost příjezdu pouze pod některou z výjimek připuštěných ochranným opatřením. 

Země se středním rizikem (oranžová) – z těchto zemí mohou do ČR bez PCR testu nebo karantény přicestovat pouze občané ČR a cizinci s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR nad 90 dnů. Pro ostatní osoby platí stávající pravidla, tj. možnost příjezdu pouze pod některou z výjimek připuštěných ochranným opatřením. 

Země s vysokým rizikem (červená) – z těchto zemí mohou do ČR přicestovat bez omezení pouze občané ČR a cizinci s pobytem v ČR nad 90 dnů. Při návratu musí absolvovat PCR test nebo 14denní karanténu. Pro ostatní osoby platí stávající pravidla, tj. možnost příjezdu pouze pod některou z výjimek připuštěných ochranným opatřením. 

Vývoj šíření koronavirové nákazy nelze předvídat. Je tedy možné, že se země budou mezi skupinami přesouvat, a to oběma směry. 

Opatření zavádějící Semafor se stane účinným až od pondělí 15. června. Do té doby lze do ČR přicestovat jen na základě některé z výjimek dle ochranného opatření. V platnosti zůstává i obecná povinnost předložení PCR testu s negativním výsledkem nebo nahlášení vstupu místně příslušné hygienické stanici, která rozhodne o karanténním opatření. Mezi stávající výjimky z této povinnosti jsou již nyní zařazeni občané Maďarska, Rakouska, Německa a Slovenska včetně dalších EU občanů, kteří jsou držiteli tamního trvalého nebo přechodného pobytu nad 90 dní, pokud do ČR vstoupí přes hranici jednoho z těchto států. Test ani karanténu nemusí podstupovat ani občané ČR vracející se z pobytu stráveného pouze v těchto zemích. 

Sdílet článek