Zpět na výpis

Městský soud rozhodl o nezákonnosti ochranného opatření – pravidla pro návrat ze zahraničí se mění

Ve středu 31. března Městský soud v Praze zrušil část ochranného opatření regulujícího překročení státních hranic pro jeho rozpor se zákonem, a to s účinností od 5. dubna. Reakce ministerstva zdravotnictví přišla v sobotu, kdy bylo vydáno nové ochranné opatření. S problémem nezákonnosti koronavirových opatření se nepotýká pouze Česká republika. Ve stejný den padlo obdobné rozhodnutí i v Belgii.

Městský soud rozhodl, že části ochranného opatření ministerstva zdravotnictví z 15. března, které bez rozdílu ukládají povinnost prokázat se před vstupem na území ČR negativním testem, jsou v rozporu se zákonem. Do práva občanů ČR na svobodný návrat do vlasti nelze takovým způsobem zasahovat. Za nezákonný pak označil i požadavek na předložení potvrzení o negativním testu mezinárodním dopravcům. Městský soud v této souvislosti současně zdůraznil, že jím učiněné závěry je nutné vztahovat jen na občany ČR, nikoli na občany jiných států, na něž se právo na svobodný vstup na území ČR zakotvené v Listině základních práv a svobod nevztahuje. Upozornil však, že ministerstvo zdravotnictví musí v případě přijetí dalšího ochranného opatření posoudit možné diskriminační dopady z hlediska unijního práva a občanů jiných členských států, kteří mají v ČR např. trvalý pobyt. 

Městský soud se dále zabýval i námitkou nezákonnosti té části opatření omezující pohyb v podobě povinného testu po příjezdu a s tím spojené karantény, resp. domácí izolace ve vztahu k době po vstupu na území. Navrhovatel poukazoval na to, že situace v zahraničí je daleko méně riziková než v ČR. Tuto část opatření naopak Městský soud shledal plně legitimní, když má za cíl minimalizovat riziko šíření nákazy a možnost dalšího zavlečení viru a jeho mutací, resp. omezit šíření nákazy ze zahraničních zdrojů. Městský soud poukázal i na to, že by bylo absurdní, pokud by stát omezoval pohyb mezi okresy či obcemi, ale zároveň by nereagoval na příjezd osob z jiných zemí s odůvodněním, že tamní situace je lepší než v ČR. 

V návaznosti na rozsudek Městského soudu vydalo ministerstvo zdravotnictví nové ochranné opatření o omezení překročení státních hranic účinné od 5. dubna. Opatření odlišuje podmínky vstupu do ČR z hlediska požadavku na test pro občany ČR, resp. jejich rodinné příslušníky, občany EU s přechodným pobytem a cizince s trvalým pobytem (tzv. rezidenti) a ostatní cizince. U občanů ČR a rezidentů se při návratu již nevyžaduje negativní test, ale jen potvrzení o provedení testu. Ostatní cizinci musí negativní test i nadále předkládat. Opatření dále u občanů ČR a rezidentů rozlišuje, zda je cesta do ČR provedena veřejnou nebo individuální dopravou. Podmínky návratu však stanoví rozdílné v závislosti na tom, z jaké země z pohledu rizikovosti se daná osoba vrací. U občanů ČR a rezidentů současně počítá i s možností jejich návratu v případě, že jsou covid pozitivní. V návaznosti na tyto změny se upravují rovněž podmínky pro vstup na pracoviště.  

Proti rozhodnutí Městského soudu je možné podat kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu. Uvidíme, jestli některý z aktérů sporu této možnosti využije a jaké stanovisko v takovém případě Nejvyšší správní soud zaujme.  

Závěrem lze ještě konstatovat, že s obdobnými problémy nezákonnosti koronavirových opatření se nepotýká jen Česká republika. Na základě žaloby podané La Ligue des Droits Humains (Liga pro lidská práva) bruselský soud rozhodl, že koronavirová opatření vydaná belgickou vládou jsou v rozporu se zákonem. Belgická vláda má 30 dní na nápravu. V opačném případě bude muset belgický stát platit pokutu ve výši 5 000 eur za den.