Ministerstvo průmyslu představilo Vodíkovou strategii České republiky

Členské státy Evropské unie se zavázaly, že do roku 2050 dosáhnou klimatické neutrality celé EU. V rámci tohoto závazku představilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) na mezinárodní vodíkové konferenci, která se uskutečnila 16. července 2021, Vodíkovou strategii České republiky.

Vodíková strategie představuje významný nástroj pro dosažení klimatické neutrality EU. Základní strategické cíle Vodíkové strategie jsou redukce emisí skleníkových plynů a podpora hospodářského růstu. Od těchto cílů se odvíjí čtyři pilíře strategie: 

  • výroba nízkouhlíkového vodíku, 
  • využití nízkouhlíkového vodíku, 
  • doprava a skladování vodíku, 
  • vodíkové technologie. 

Předpokladem dosažení klimatické neutrality je postupná transformace průmyslu a změna technologií, mimo jiné proto, že aktuálně využívané metody výroby vodíku v ČR uvolňují velké množství CO2. Strategie se netýká pouze dopravy, ale i chemického průmyslu, energetiky, energeticky náročných průmyslových odvětví, výrobců vodíkových technologií a dopravních zařízení či přepravy, distribuce a skladování vodíku. 

Vodíková strategie je rozdělena na tři etapy. První etapa je zaměřena na využití vodíku v rámci čisté mobility. V průběhu druhé etapy, která je plánována od roku 2026, by mělo začít provozní ověřování využití vodíku v průmyslu. Poslední etapa má pak být zahájena v roce 2031. V rámci třetí etapy se předpokládá, že už bude plně etablovaná doprava vodíku potrubím, a to bez nutnosti dotací. V souvislosti s tím by měla také začít výstavba a „repurposing” vodíkových plynovodů. Zároveň se očekává komerční nasazení vodíku v průmyslu. 

Pro podporu rozvoje vodíkových technologií plánuje MPO primárně využít již existující programy, jako jsou například The Country for the Future, IPCEI (Významné projekty společného evropského zájmu) či OP TAK. Zároveň se počítá i s využitím programů Technologické agentury ČR, ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí, ministerstva dopravy a ministerstva pro místní rozvoj. 

Vodíková strategie momentálně prochází mezirezortním připomínkovým řízením. Finální verze bude zveřejněna po schválení vládou.  

 

Sdílet článek