Národní plán obnovy nabízí nové dotační možnosti

V rámci snahy o oživení české ekonomiky po pandemii COVID-19 připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu tzv. Národní plán obnovy (NPO). Jde o souhrn reforem a investic, které mají za cíl podpořit české podniky a tím nastartovat a modernizovat tuzemskou ekonomiku.

Národní plán obnovy bude ČR realizovat z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Cílem NPO je především oživení tuzemské ekonomiky po negativních dopadech pandemie COVID-19, akcelerace digitální a zelené tranzice ekonomiky či posílení produktivity, konkurenceschopnosti a odolnosti ekonomiky. Celkově bude možné čerpat zhruba 180 mld. Kč na oblasti jako je digitalizace, udržitelná energetika a bezpečná doprava, dekarbonizace, čistá mobilita apod. NPO tvoří šest pilířů: 

  • digitální transformace,  
  • fyzická infrastruktura a zelená tranzice,  
  • výzkum, vývoj a inovace,  
  • instituce, regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19,  
  • vzdělávání a trh práce,  
  • zdraví a odolnost obyvatelstva. 

Národní plán obnovy už schválila vláda i Evropská komise, nyní se očekává vyhlášení prvních dotačních výzev. Během října by měly být vyhlášeny výzvy zaměřené na instalaci fotovoltaických elektráren, úsporu vody v podnicích a cirkulární ekonomiku v podnicích. Ke konci letošního roku by navíc měly být vyhlášeny výzvy zaměřené na podporu elektromobility, digitálních vysokokapacitních sítí a digitálních podniků

Všechny výše uvedené výzvy by měly být určeny i pro velké podniky. Projekty navíc mohou být realizovány i na území hl. města Prahy, kromě projektů v rámci výzvy Digitální podnik. 

O vyhlášení jednotlivých výzev včetně dalších podrobností vás budeme informovat. 

Sdílet článek