Zpět na výpis

Návrh novely zákona o investičních pobídkách jde na vládu

Vláda bude v březnu projednávat dlouho připravovanou a diskutovanou novelu zákona o investičních pobídkách včetně příslušného nařízení. Za hlavní důvody připravované změny považujeme špatně nastavený proces schvalování žádostí o investiční pobídku po novele z roku 2019, zejména pak nespokojenost investorů s délkou a výsledky schvalovacího procesu na úrovni vlády. Vláda také novelou reaguje na měnící se potřeby České republiky i Evropské unie v oblasti energetických úspor nebo zajištění soběstačnosti v dodávkách některých klíčových komponent (např. čipů).

Novela by měla zrušit povinnost předkládat vládě k projednání každou žádost o investiční pobídku. Posuzování žádostí se tak pro většinu projektů vrátí na úroveň ministerstva průmyslu a obchodu se zapojením dalších relevantních ministerstev. Povinné schvalování vládou zůstane pouze u tzv. strategických investic, které mohou získat hmotnou podporu na pořízení dlouhodobého majetku. Nově nastavená pravidla by se měla vztahovat až na žádosti, které budou podány po nabytí účinnosti zákona.

Ruku v ruce s touto změnou se zpřísňují podmínky pro získání investiční pobídky v souvisejícím nařízení vlády, které bude projednáno zároveň s novelou zákona. Nejzásadnější je rozšíření podmínky vyšší přidané hodnoty na všechny regiony České republiky s výjimkou těch, kde podíl nezaměstnaných osob činí 7,5 % a více (v současné době se jedná pouze o okres Karviná). Tím znevýhodněné regiony ztratí výhodu oproti rozvinutějším. Zároveň dojde ke změnám dílčích podmínek vyšší přidané hodnoty.


Novela rozšiřuje okruh tzv. strategických výrobků. Nově budou do této kategorie zařazeny výrobky určené k výrobě nebo skladování energie z obnovitelných zdrojů, ke zvyšování energetické účinnosti nebo snižování energetické náročnosti budov (např. tepelná čerpadla, fotovoltaika, bateriové systémy, izolační materiály). Investice zaměřené na výrobu těchto výrobků mohou získat pobídku ve formě hmotné podpory na pořízení dlouhodobého majetku pro tzv. strategické investiční akce, aniž by musely dosáhnout výše 2 mld. Kč a vytvořit 250 pracovních míst. Hmotná podpora přitom může být zvýšena až na 20 % způsobilých nákladů. Nadále pak platí, že vybrané strategické investiční akce nemusí plnit limity vyšší přidané hodnoty.

Další úpravy předloženého návrhu v průběhu schvalovacího procesu jsou možné.