Nové programové období: bilion korun a zjednodušení pro žadatele

Koncem června uspořádalo ministerstvo pro místní rozvoj konferenci „Zelené a digitální Česko? A co lidé…“. Na ní představilo hlavní cíle a investiční příležitosti evropských fondů pro následující programové období 2021–2027.

Česká republika bude mít v následujících sedmi letech k dispozici skoro jeden bilion korun v programech, jako jsou například OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), OP Jan Amos Komenský (OP JAK), Integrovaný regionální operační program (IROP), OP Doprava, OP Životní prostředí, OP Spravedlivé transformace nebo Modernizační fond.  

Podpora bude zaměřena zejména na snižování emisí CO2, oběhové hospodářství, digitalizaci, změnu vzdělávání a dále na pomoc strukturálně nejpostiženějším (tzv. uhelným) regionům apod.  

Navíc čeká žadatele o podporu několik zjednodušení, a to například v oblasti metody pro vykazování v průběhu implementace projektů nebo v oblasti povinné publicity projektů. Počítá se i s rychlejším proplácením podpory v důsledku redukce počtu kontrol. Nejzásadnější změna by měla nastat v komunikaci žadatelů s hodnotiteli: budou mít možnost prezentovat projekt na jednání hodnotící komise, možnost opravit žádost o podporu u napravitelných kritérií apod. 

Schválení výše uvedených programů a postupné vyhlašování jednotlivých výzev by mělo začít koncem roku 2021, nejpozději v průběhu roku 2022.  

Sdílet článek