Zpět na výpis

O podporu na elektromobilitu už lze žádat

Národní rozvojová banka ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu zahájila 18. března 2024 příjem žádostí o podporu ve výzvě I. – Záruka Elektromobilita, která je vyhlášena v rámci Národního plánu obnovy.

Žádosti o podporu je možné podávat až do 30. září 2025. Výzva je určena i pro velké podniky. Podpořit lze pořízení bezemisních vozidel (bateriová a vodíková elektrická) a pořízení neveřejných dobíjecích stanic. Výzva se tedy nevztahuje na pořízení hybridních vozidel. Konkrétně je možné získat podporu na vozidla kategorie M1 (osobní), N1 a N2 (nákladní do 4,25 t). Pořizovací cena osobního bezemisního vozidla může být maximálně 1,5 mil. Kč bez DPH. Maximální finanční příspěvek na jedno osobní vozidlo je 200 tis. Kč a hodnota finančního příspěvku na jednu dobíjecí stanici se pohybuje v rozmezí od 50 tis. Kč do 150 tis. Kč v závislosti na typu a výkonu stanice.

Podpora je poskytována formou bankovní záruky za komerční úvěr v kombinaci s finančním příspěvkem. Podmínkou získání finančního příspěvku je pořízení vozidla na úvěr, jenž bude v rámci výzvy zaručen. Celková podpora, tedy záruka za úvěr společně s finančním příspěvkem, nesmí přesáhnout limit de minimis. Záruka je poskytována do hodnoty 70 % zaručovaného úvěru. Pro pořízení jednoho osobního bezemisního vozidla musí činit výše úvěru min. 300 tis. Kč a maximálně 1,5 mil. Kč. Minimální délka úvěru je stanovena na 12 měsíců a délka ručení nesmí přesáhnout pět let.

Alokace výzvy činí 1,95 mld. Kč, z toho 1,65 mld. Kč je určeno na pořízení bezemisních vozidel a 300 mil. Kč na dobíjecí infrastrukturu. Pořizované vozidlo musí splňovat definici nového dopravního prostředku (musí být dodán do šesti měsíců ode dne prvního uvedení do provozu a mít najeto méně než šest tis. km). V rámci jednoho projektu je možné pořídit i flotilu vozidel. Počet dobíjecích stanic nesmí překročit počet pořizovaných vozidel. Projekt musí být realizován do 31. prosince 2025.