Zpět na výpis

Od července platí nová pravidla veřejné podpory GBER

Evropská komise na konci června oficiálně vydala novelu Obecného nařízení o blokových výjimkách GBER. Cílem je zjednodušit a zefektivnit poskytování podpory v rámci zelené a digitální transformace EU. Shrnujeme nejvýznamnější novinky.

GBER (General Block Exemption Regulation) představuje už řadu let základní legislativní rámec pro poskytování povolené veřejné podpory v EU. V rámci pravidel GBER mohou jednotlivé členské státy udělovat vnitrostátní veřejnou podporu (například investiční pobídky nebo dotace), aniž by musely žádat o individuální výjimky. Česká republika tak na základě parametrů GBER může definovat konkrétní programy podpory.

Novelizované GBER je v platnosti už od začátku července tohoto roku a platit bude až do konce roku 2026. Jeho znění je již k dispozici v úředních jazycích všech členských států EU. Zpracování konsolidovaného nařízení můžeme očekávat na podzim tohoto roku. 

Novela přinesla zvýšení hraniční hodnoty pro povinnou notifikaci investičních projektů Evropské komise z původních 100 mil. eur na 110 mil. eur. Je to v reakci na významný růst cen řady vstupů a související inflaci. Adekvátně tomu se zvýšila i prahová hodnota pro stanovení míry podpory v rámci jednotlivých regionů soudružnosti ČR z původních 50 mil. eur na 55 mil. eur. 

V oblasti výzkumu a vývoje přinesla novela řadu zjednodušení včetně zvýšení maximálních limitů podpor či navýšení podpory u projektů s mezinárodní spoluprací. Nově jsou zahrnuty také projekty na podporu testovací a experimentální infrastruktury. 

Novela GBER zavádí rovněž další výjimku, která členským státům umožní regulovat ceny energií (elektřina, plyn a teplo vyrobené s použitím zemního plynu nebo elektřiny), čímž navazuje na vybraná ustanovení Dočasného krizového a transformačního rámce v oblasti vysokých cen energií.

Významného navýšení podpory se dočkala také celá řada aktivit spadajících do oblasti ochrany životního prostředí a energetiky, které mají za cíl zavádět obnovitelné zdroje energie, elektromobilitu, dekarbonizaci a obnovitelné technologie na bázi vodíku či zvýšit energetickou účinnost. Právě podporu v oblasti životního prostředí tato novelizace ovlivňuje nejvýznamněji, ať už jde o samotné zvýšení míry podpory, navýšení prahových hodnot pro povinnou notifikaci nebo zavedení podpory pro zcela nová opatření:

  • Nově GBER považuje za obnovitelný zdroj energie za určitých okolností také vodík. Podpory se tudíž mohou dočkat nejen investice do vybavení a technologií využívajících vodík, ale také infrastruktura pro jeho přepravu apod. Navíc je do investiční podpory zahrnut i vodík z obnovitelných zdrojů a vysoce účinné kombinování výroby tepla a elektřiny.  
  • V oblasti životního prostředí novela umožňuje navýšit míru podpory, která se týká i studií a poradenských služeb v oblasti životního prostředí a energetiky nebo projektů zaměřených na principy oběhového hospodářství. Podpora může být nově poskytnuta také formou úlev od ekologických daní na lokální úrovni.
  • Velkou novinkou je investiční podpora na pořízení tzv. čistých vozidel nebo vozidel s nulovými emisemi pro silniční, železniční, vnitrozemskou vodní a námořní dopravu apod.