Zpět na výpis

Podniky mohou získat podporu na vzdělávání zaměstnanců

Operační program Zaměstnanost+ vyhlašuje výzvu pro zaměstnavatele, kteří chtějí podpořit své zaměstnance ve vzdělávání. Cílem je, aby pracovníci své dovednosti přizpůsobili změnám či vhodnějšímu pracovnímu prostředí. O podporu budou moci žádat také podniky sídlící v Praze.

Operační program Zaměstnanost + (OPZ+) nabízí v programovém období 2021 až 2027 více než stovku výzev. Zaměřuje se nejen na budoucnost práce, sociální začlenění či inovace, ale také na materiální a technickou pomoc. 

Pro podniky všech velikostí ministerstvo práce a sociálních věcí brzy vyhlásí výzvu č. 47 týkající se dalšího profesního vzdělávání jejich zaměstnanců. Výzvu MPSV původně plánovalo vyhlásit na únor tohoto roku s příjmem žádostí od února do dubna, avšak dle posledních informací je výzva stále v přípravě. 

Dostupné informace o výzvě č. 47 – Podnikové vzdělávání:

  • Mezi žadatele bude rozdělena částka ve výši 1 mld. Kč.
  • K žádosti bude nutné přiložit přílohy týkající se např. velikosti podniku či prohlášení o počtu zaměstnanců.
  • Nebude potřeba doložit podnikatelský záměr či jiné přílohy, které jsou zpravidla časově náročné na přípravu.
  • Žádosti budou podávány prostřednictvím MS2021+, kde bude žadatel vyplňovat veškeré potřebné informace.
  • Podpora se předpokládá v režimu de minimis.

Uvádíme vybrané podmínky, které platily pro předchozí výzvy zaměřené na podporu podnikového vzdělávání, neboť obdobné nastavení by mělo platit i pro očekávanou výzvu. 

Podporované aktivity: profesní vzdělávání zaměstnanců například v oblasti IT, měkkých a manažerských dovedností, jazykového vzdělávání, účetních, ekonomických či právních kurzů nebo technického a jiného odborného vzdělávání. 

Míra podpory: financovaní z unijních zdrojů bylo nastaveno na úrovni 85 %.
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu byla stanovena na 500 tis. Kč a maximální mohla dosáhnout až 10 mil. Kč. Jelikož se do aktuálně připravované výzvy budou moci zapojit i společnosti, které by chtěly projekt realizovat v Praze, očekávají zástupci OPZ+ míru podpory celkově o něco nižší než u předchozích výzev. 

Způsobilé náklady: podpora je stanovena na základě počtu „člověkohodin“ na ukončených vzdělávacích kurzech. Tyto kurzy měly určenou maximální způsobilou délku k proplacení v hodinách, která se v rámci předchozích výzev pohybovala okolo 16–20 hodin. Výše jednotkového nákladu se ve výzvě pohybovala okolo 200 až 600 Kč v závislosti na typu školení. Výsledná podpora byla následně vypočtena jako součin počtu hodin a jednotkového nákladu na aktivity. 

Přesné podmínky se dozvíme po vyhlášení této výzvy. V případě zájmu o bližší informace jsme vám k dispozici.