Zpět na výpis

Přehled dotačních programů v roce 2024

V roce 2024 přichází řada nových dotačních možností. Velké podniky budou moci získat podporu například na výzkumně vývojové aktivity, budování fotovoltaických elektráren nebo dekarbonizaci výroby. Přinášíme přehled vybraných výzev.

Technologická agentura České republiky

Pod záštitou TAČR budou v příštím roce vyhlášeny výzvy v několika oblíbených dotačních programech, jako např. DOPRAVA 2030, TREND nebo THÉTA 2

V programu DOPRAVA 2030 budou moci žádat o podporu projekty zaměřené na aplikovaný výzkum v dopravním sektoru, které povedou k udržitelné a bezpečné dopravě, automatizaci a digitalizaci v dopravě nebo budou řešit nízkoemisní a ekologickou dopravu. Výzva má být vyhlášena koncem prvního čtvrtletí 2024.

Tvorbu výsledků výzkumu a vývoje a jejich využití pro vlastní podnikání bude možné podpořit v 12. veřejné soutěži programu TREND, a to konkrétně v podprogramu 1, který je zaměřen na podniky, jež mají zkušenost s výzkumně vývojovými aktivitami. K vyhlášení výzvy má dojít ke konci druhého čtvrtletí příštího roku.

Program THÉTA 2 je zaměřen na projekty aplikovanéhu výzkumu a inovací v energetice. Cílem je transformace a modernizace energetického sektoru. Vyhlášení výzvy je plánováno na třetí čtvrtletí příštího roku.


Modernizační fond

V Modernizačním fondu na konci roku 2023 očekáváme vyhlášení výzvy v programu RES+, příjem žádostí bude zahájen začátkem roku 2024. Tato výzva podpoří výstavbu fotovoltaických elektráren, a to včetně systémů bateriové akumulace či systémů výroby vodíku elektrolýzou vody.

Dalším chystaným programem je ENERG ETS, který je určen pro velké průmyslové podniky v systému EU ETS. Cílem programu je dekarbonizace průmyslových procesů, snížení jejich nároků na energii a tím zlepšení energetické účinnosti. Výzva má být vyhlášena začátkem roku 2024.


Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Na přelomu 2023 a 2024 agentura API plánuje vyhlásit výzvy v programech Aplikace a Úspory energie. Program Aplikace podpoří projekty zaměřené na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Podmínkou pro velké podniky je realizace projektu v tzv. účinné spolupráci s malým či středním podnikem. V programu Úspory energie bude možné podpořit např. snížení energetické náročnosti budov, modernizaci výrobních a technologických procesů nebo využívání obnovitelných zdrojů energie.