Zpět na výpis

Program Horizont Evropa podpoří rozvoj inovací v podnicích

Horizont Evropa je výzkumný a inovační rámcový program probíhající v letech 2021–2027. Představuje nejvýznamnější nástroj podpory výzkumu a inovací v Evropě i na světě. Úspěšné projekty budou mít nárok na proplacení všech způsobilých nákladů.

Implementace programu vychází z politických priorit EU, které kladou důraz na Zelenou dohodu pro Evropu, Evropu připravenou na digitální věk a Ekonomiku ve prospěch společnosti. Rozpočet ve výši 95,517 mld. eur odráží význam výzkumu a inovací pro EU a navazuje na svého úspěšného předchůdce Horizont 2020.

Program je rozdělen do tří pilířů:

  1. Vynikající věda
  2. Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu
  3. Inovativní Evropa

Největší část rozpočtu poputuje do globálních výzev ve druhém pilíři, které budou podporovat systémové změny společnosti a ekonomiky. Tento pilíř je rozdělen do šesti tematických klastrů zabývajících se například oblastmi průmyslu a digitalizace, ochrany biodiverzity, energetiky a dopravy či zemědělství nebo zdraví. 

V oblasti průmyslu a digitalizace se podpory dočká zejména cirkulární ekonomika, umělá inteligence a robotika, pokročilé výrobní technologie, big data a nízkouhlíkové technologie. Zahrnuta je také elektrifikace výrobního procesu.

Dalším cílem programu je zvýšit podíl účasti a úspěšnosti malých a středních podniků ve výzkumných a inovačních projektech. Nástroje zaměřené na malé a střední podniky obsahuje především třetí pilíř. Společnostem nabízí podporu nejen ve formě grantů a finančních nástrojů, ale také prostřednictvím školení či mentoringu.

O podporu budou moci žádat fyzické a právnické osoby nebo mezinárodní organizace.  Jednotlivé výzvy nemusí být určeny pro všechny typy žadatelů.  Pokud se nejedná o projekt pouze pro jednoho příjemce, je nutné, aby byl řešen v rámci mezinárodního konsorcia. To se musí skládat alespoň ze tří subjektů, kdy každý musí být usazený v jiném členském státě EU nebo jiné zemi přidružené k programu Horizont Evropa. 

Zájemce o podporu by měl nejdříve identifikovat vhodnou výzvu a společné téma k řešení a následně sestavit konsorcium. V dalším kroku je třeba vypracovat společnou žádost. Výzvy jsou vyhlašovány průběžně, a proto doporučujeme sledovat aktuální dění na stránkách programu.