Program TREND hlásí dvě plánované soutěže

Technologická agentura ČR (TA ČR) zveřejnila předběžné parametry 6. a 7. veřejné soutěže programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND. Vyhlášení soutěží je naplánováno na 27. dubna 2022.

Šestá veřejná soutěž nazvaná „Technologičtí lídři“ bude určena pro podniky se zkušenostmi s realizací výzkumu a vývoje (VaV) vlastními kapacitami a pro podniky se zkušenostmi s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, které však zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost. Další detaily:

  • soutěžní lhůta potrvá od 28. dubna do 16. června 2022,
  • projekt musí trvat 12 až 60 měsíců,
  • termín ukončení projektu je stanoven na 31. prosince 2027,
  • maximální výše podpory na projekt činí až 25 mil. Kč.

Sedmá veřejná soutěž nazvaná „5G“ se zaměřuje na podporu výzkumu a vývoje 5G technologií a vyšších. Do soutěže se mohou hlásit podniky a výzkumné organizace. V pozici hlavního uchazeče může být však pouze podnik. Další detaily:

  • soutěžní lhůta potrvá od 28. dubna do 13. června 2022,
  • projekt musí trvat 12 až 36 měsíců,
  • termín ukončení projektu je stanoven na 31. prosince 2025,
  • maximální výše podpory na projekt činí až 15 mil. Kč.

Výsledky obou veřejných soutěží budou vyhlášeny 31. prosince 2022 a od následujícího dne bude možné zahájit řešení projektu, nejpozději však do března 2023. Maximální míra podpory činí až 70 % celkových způsobilých výdajů. Způsobilými náklady budou osobní náklady včetně stipendií, ale také subdodávky, nepřímé náklady a ostatní přímé náklady. Uchazeč musí prokázat minimálně dvouletou účetní historii.

Výsledkem projektu v obou soutěžích musí být jeden z uvedených výstupů: průmyslový vzor, užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, software, poloprovoz nebo ověřená technologie. V kombinaci s těmito výstupy budou akceptovány také blíže specifikované metodiky nebo patent.

V každé ze soutěží může hlavní uchazeč podat pouze jeden návrh projektu, přičemž není možné podat jeden stejný návrh do obou soutěží. V případě, že tak uchazeč učiní, čeká oba návrhy vyloučení. Další podmínky budou zveřejněny v den vyhlášení soutěží.

Pokud máte o program TREND zájem, rádi vám poskytneme bližší informace.
 

Sdílet článek