Šestá veřejná soutěž programu Prostředí pro život

Technologická agentura České republiky oznámila přípravu 6. veřejné soutěže programu Prostředí pro život, zaměřeného na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí. Soutěž bude vyhlášena ve dvou podprogramech.

Hlavním cílem programu Prostředí pro život jsou zejména řešení, která povedou k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí a zároveň k udržitelnému využívání zdrojů. Soutěž má být vyhlášena 29. června 2022, soutěžní lhůta následně poběží od 30. června 2022 do 14. září 2022. Návrhy projektů do veřejné soutěže budou moci předkládat i velké podniky a podpora bude určena na provozní náklady.

Podprogram 1 – „Operativní výzkum ve veřejném zájmu“ je zaměřen na podporu projektů výzkumu a vývoje, jejichž výsledky budou využitelné ve veřejné správě. Může jít například o využití v rámci eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace či snižování administrativní zátěže.

V Podprogramu 2 – „Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí“ bude možné podpořit projekty, jejichž cílem jsou inovativní přístupy, které povedou ke zmírnění dopadů klimatických změn a zároveň budou reflektovat ochranu přírodních zdrojů. Celková alokace finančních prostředků na veřejnou soutěž činí 200 mil. Kč. 

Maximální částka podpory na projekt bude upřesněna v zadávací dokumentaci, stejně tak i maximální intenzita podpory na projekt. Dotace by měly být k dispozici také pro pražské žadatele. 

Seminář k dotačním příležitostem

Novinky v oblasti dotací přinese seminář „Dotace jako příležitost: novinky a praxe“. Na akci představíme nové programové období 2021–2027 a probereme různé dotační možnosti i praktické zkušenosti s přípravou projektů. Semináře se můžete zúčastnit on-line, nebo osobně v Praze či Brně

Sdílet článek