Zpět na výpis

Společnosti mohou podávat žádosti do 1. veřejné soutěže programu THÉTA 2

Technologická agentura České republiky 13. září 2023 vyhlásila 1. veřejnou soutěž v programu THÉTA 2. Soutěž podporuje aplikovaný výzkum a inovace v oblasti transformace a modernizace energetického sektoru.

Technologická agentura České republiky 13. září 2023 vyhlásila 1. veřejnou soutěž v programu THÉTA 2. Soutěž podporuje aplikovaný výzkum a inovace v oblasti transformace a modernizace energetického sektoru.

Příjem žádostí o podporu probíhá od 14. září 2023 do 27. října 2023. Soutěž je rozdělena na tři podprogramy:

  • Podprogram 1 („PP1“) – Výzkum ve veřejném zájmu – je zaměřen na dekarbonizaci, decentralizaci, digitalizaci a demokratizaci energetiky v rámci veřejného zájmu. Maximální výše podpory je omezena na 10 mil. Kč.
  • Podprogram 2 („PP2“) – Energetické technologie pro konkurenceschopnost – přináší podporu projektů zabývajících se přípravou technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi s ohledem na energetické technologie pro konkurenceschopnost. Míra podpory je omezena na 60 % způsobilých výdajů, přičemž maximální výše podpory na jeden projekt není omezena.
  • Podprogram 3 („PP3“) – Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky – umožňuje podpořit projekty, u kterých se neočekává rychlá uplatnitelnost v praxi, ale které povedou k novým řešením v průmyslových inovacích. Míra podpory je omezena na 60 % způsobilých výdajů, přičemž maximální výše podpory na jeden projekt není omezena.

Míra podpory u velkých podniků činí 25–65 % způsobilých výdajů v závislosti na tom, zda projekt spočívá v realizaci průmyslového výzkumu nebo experimentálního vývoje, či je řešen ve spolupráci s výzkumnou organizací. Mezi způsobilé náklady můžete zařadit osobní náklady, náklady na subdodávky, ostatní přímé náklady a nepřímé náklady. 

Doba realizace projektu nesmí v PP1 a v PP2 přesáhnout 48 měsíců, v PP3 je maximální doba realizace projektu stanovena na 90 měsíců. Řešení projektu musíte zahájit v období květen–červenec 2024. Projekt lze realizovat na celém území ČR včetně území Prahy.

V případě vašeho zájmu rádi prověříme, zda jsou aktivity v rámci vašeho projektu v souladu s podmínkami soutěže.