Zpět na výpis

Starbucks může slavit, problém s APA v Nizozemsku pravděpodobně padá

Evropský soudní dvůr vyhověl odvolání společnosti Starbucks a nizozemských úřadů a anuloval rozhodnutí Evropské komise o nepovolené státní podpoře v rámci daňové dohody o převodních cenách. Rozhodnutí v případě společnosti Fiat a Lucemburska naopak potvrdil.

První případ se týkal daňové dohody mezi Nizozemskem a společností Starbucks z roku 2008 ohledně nastavení převodních cen (advanced pricing agreement – „APA“). Podle Komise byla dohoda v rozporu s unijními pravidly o státní podpoře a poskytovala neoprávněnou daňovou výhodu ve výši cca 30 milionů eur. Ačkoliv Komise identifikovala několik chyb v APA, podle soudu nebyla schopna prokázat, že vedly k poskytnutí výhodnějších podmínek společnosti Starbucks v Nizozemsku. Soud uzavřel, že se Komisi nepodařilo prokázat existenci hospodářské výhody.

V kauze Fiat soud posuzoval APA mezi touto společností a Lucemburskem z roku 2012. Tu Komise svým rozhodnutím v roce 2015 označila jako selektivní a poskytující nedovolenou státní podporu ve výši cca 20 až 30 milionů eur. SDEU v tomto případě potvrdil rozhodnutí Komise s tím, že se jí podařilo prokázat, že APA odporovala zásadě obvyklých tržních podmínek a že minimalizovala zdanění společnosti Fiat v Lucembursku. Lze očekávat, že Fiat se proti rozhodnutí odvolá.

SDEU v obou rozsudcích potvrdil, že Komise má pravomoc přezkoumávat existenci poskytnuté výhody dle zásady obvyklých tržních podmínek vyplývajících z unijního práva a posuzovat, zda daná dohoda mezi státem a společností není selektivního charakteru. 

Komise v posledních letech stanovila řadě velkých firem povinnost doplatit daně v jurisdikcích, ve kterých v podobě daňových úlev dostávají dle jejího názoru neopodstatněnou státní podporu. Příkladem je také společnost Apple, která podala odvolání proti rozhodnutí Komise doplatit na dani 13 miliard eur. SDEU by měl v kauze Apple vynést verdikt během několika následujících měsíců.

Současné rozsudky potvrzují, že i když členské státy disponují pravomocí určit si vlastní zákony týkající se přímých daní, musí tak činit v souladu s unijním právem včetně pravidel pro státní podporu. Evropská komise se vyjádřila, že i nadále bude usilovně bojovat proti agresivním opatřením v daňovém plánování.