Stručné aktuality, 12. 6. 2020

Daňové a právní novinky jednou nebo dvěma větami.

  • Vláda 8. června schválila prodloužení doby uznatelnosti výdajů režimu A Cíleného programu podpory zaměstnanosti do 31. srpna 2020. Jedná se o částečnou kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli omezit či uzavřít svůj provoz. Dle MPSV je důvodem tohoto prodloužení zejména stávající epidemiologická situace a dosud trvající mimořádná vládní opatření, v jejichž důsledku některá pracovní odvětví stále stagnují. 
  • Legislativní proces pokračoval od 10. června 2020 i na půdě Senátu. Pokud jde o režim C programu Antivirus, Senát vrátil návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Senátoři navrhují zejména rozšířit odpuštění sociálních odvodů zaměstnavatelům až do 150 zaměstnanců a zmírnit podmínky ohledně udržení určitého počtu zaměstnanců a objemu mezd oproti stavu k březnu 2020. Senát také vrátil poslancům protikrizový daňový balíček, který obsahuje institut zpětného uplatnění daňové ztráty. O návrzích bude tedy znovu hlasovat Poslanecká sněmovna. 
  • Senát naopak schválil dlouho diskutovaný návrh tzv. velké novely zákoníku práce a také novelu daňového řádu. Zákony tak míří k podpisu prezidentovi.  
Sdílet článek