Stručné aktuality, 19. 10. 2020

Daňové a právní novinky uplynulého týdne jednou nebo dvěma větami.

  • Vláda schválila návrh zákona, který prodlužuje období, během kterého nemusí podnikatelé plnit povinnosti vyplývající ze zákona o evidenci tržeb, do 31. prosince 2022. Návrh zákona projedná Poslanecká sněmovna. Vláda navrhuje projednání ve stavu legislativní nouze. 
  • Vláda schválila návrh zákona, který prodlužuje období, ve kterém mohou být sjednány úvěry v programu COVID III o dvanáct měsíců, tedy do 31. prosince 2021. Zároveň navrhuje prodloužit období, do kdy lze uplatnit plnění ze státní záruky, a to až do 30. dubna 2026. Součástí novely je i rozšíření státní záruky tak, aby pokryla ručení ČMZRB také za jiné než provozní úvěry. Návrh zákona projedná Poslanecká sněmovna. Vláda navrhuje projednání ve stavu legislativní nouze. 
  • Vláda schválila krizové opatření, které pro cizince se zaměstnaneckou nebo modrou kartou uvolňuje v průběhu nouzového stavu podmínky stanovené zákonem pro změnu zaměstnání, například šestiměsíční lhůtu předchozího zaměstnání v České republice. Změnu zaměstnavatele také bude stačit pouze ohlásit ministerstvu vnitra, a to nejpozději v den nástupu na nové místo.
  • Vláda schválila podmínky programu Ošetřovné II pro OSVČ. O dotaci ve výši 400 Kč za den mohou požádat OSVČ, pokud přišly o výdělek v důsledku uzavření škol a starají se o dítě do 10 let nebo o nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I. Možnost poskytnout ošetřovné pro OSVČ nemá zákonnou formu a nepodléhá projednání Parlamentem. Upravené podmínky ošetřovného pro zaměstnance by měla projednávat Poslanecká sněmovna tento týden.

 

Sdílet článek