Stručné aktuality, 22. 6. 2020

Daňové a právní novinky jednou nebo dvěma větami.

  • Poslanecká sněmovna opětovně schválila návrh zákona na prominutí pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele, tzv. režim C programu Antivirus. Sněmovna o zákoně rozhodovala podruhé poté, co jí ho vrátil Senát s pozměňovacími návrhy. Senát navrhoval například zvýšit maximální počet zaměstnanců v pracovním poměru z 50 na 150 nebo snížit úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc na 80 % (namísto 90 %) v porovnání s březnem 2020. Zákon, který už podepsal prezident, vstoupí v účinnost dnem jeho vyhlášení. 
  • Vládní návrh zákona, kterým se zrušuje daň z nabytí nemovitých věcí, prošel druhým čtením v Poslanecké sněmovně.  
  • Vládní protikrizový daňový balíček vrácený Senátem, který obsahuje mj. zpětné uplatnění ztráty, snížení vybraných sazeb DPH nebo možnost posunout lhůty pro plnění oznamovací povinnosti u vybraných přeshraničních uspořádání (DAC 6) nařízením vlády, schválila Poslanecká sněmovna a podepsal ho prezident.  Účinnosti nabyde dnem následujícím po vyhlášení ve Sbírce zákonů.   
  • GFŘ vydalo aktuální informaci k nové oznamovací povinnosti o vybraných přeshraničních uspořádání (DAC 6). GFŘ očekává schválení zákona, který tuto oznamovací povinnost zavádí do české legislativy (v současné době čeká na projednání v Senátu) a jeho následnou účinnost až v průběhu září. V případě schválení připravované směrnice COVID-19 DAC a její transpozice výše zmíněným nařízením vlády by podle informace GFŘ měla být splněna oznamovací povinnost ve vztahu: 
    • k přeshraničním uspořádáním, jejichž první krok byl realizován v období od 25. 6. 2018 do 30. 6. 2020 (včetně), nejpozději do 28. 2. 2021; 
    • k přeshraničním uspořádáním, které byly zpřístupněny či připraveny k zavedení, či jejichž první krok byl realizován v období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 (včetně), nejpozději do 30. 1. 2021; 
    • k přeshraničním uspořádáním, které byly zpřístupněny či připraveny k zavedení, či jejichž první krok byl realizován od 1. 1. 2021, nejpozději do 30 dnů od takové rozhodné skutečnosti. 
Sdílet článek