Stručné aktuality, březen 2022

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Ve Finančním zpravodaji č. 4/2022 najdete:
  1. Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu § 149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;
  2. Seznam matrikových částí bankovních účtů celních úřadů.
 • Výběr silniční daně je dle Nejvyššího kontrolního úřadu administrativně náročný a daň provází nízká efektivita. Za jednu korunu stát vybere v porovnání s ostatními daněmi čtyřikrát méně.  Podle Finanční správy efektivitu výběru daně neovlivňuje administrativní náročnost, ale především negativní vliv inflace a nízké sazby daně. Automatizace silniční daně se připravuje v rámci nového daňového informačního systému.
 • GFŘ oznámilo, že provoz původní daňové informační schránky byl ukončen 28. února 2022. Služba Nahlížení na vybrané údaje bude dostupná po přechodnou dobu, aby byl dostatek času například na přihlášení do modernizované Daňové informační schránky plus.
 • Finanční správa upozorňuje na blížící se termín pro podání oznámení o osvobozených příjmech v hodnotě vyšší než 5 mil. korun, které se podává příslušnému finančnímu úřadu.
 • Ministerstvo financí předkládá do vnějšího připomínkového řízení zákon, který ruší elektronickou evidenci tržeb od 1. ledna 2023. Do 31. prosince 2022 je povinnost elektronické evidence tržeb pozastavena na základě již schválených novelizací.
 • Na projednání v Poslanecké sněmovně a Senátu čekají smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Kosovem a San Marinem.
 • Na projednání v Poslanecké sněmovně čeká také novela zákona o spotřebních daních a zákona o dani z přidané hodnoty, které implementují právní předpisy EU v oblasti daní z alkoholu a alkoholických nápojů a úpravu vztahující se na společné obranné úsilí v rámci společné bezpečnostní a obranné politiky v rámci EU.

 


KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 • SDEU rozhodl, že sankce ukládané Španělskem za neoznámení majetku drženého v zahraničí jsou nepřiměřené a diskriminační. Omezují volný pohyb kapitálu, protože mohou odrazovat španělské daňové rezidenty od investování v jiných jurisdikcích. Tamní daňové úřady mohou totiž například doměřit daňové povinnosti, aniž by podléhaly nějaké lhůtě, nebo uložit pokuty za porušení povinností přiznat majetek v zahraničí či za pozdní podání příslušných majetkových přiznání, a to až do výše 150 % hodnoty nepřiznaného majetku. Tyto sankce jsou vyšší a nepřiměřené ve srovnání s těmi, které se uplatňují v čistě vnitrostátních situacích.
 • Evropská komise zveřejnila revidovanou verzi svého pracovního programu na rok 2022. Mezi nejdůležitější legislativní iniciativy v daňové oblasti patří novelizace směrnice o zdanění tabáku, směrnice o obecné úpravě spotřebních daní, návrh na implementaci dohody OECD na změně zdaňovacích práv v rámci EU (tzv. Pilíř 1) a návrh na zavedení daňového odpočtu při financování kapitálem (tzv. DEBRA – Debt Equity Bias Reduction Allowance Proposal).
 • Německé ministerstvo financí zveřejnilo návrh daňových úlev pro zvládání koronavirové krize:
  • Majetek pořízený v roce 2022 (aktuálně pouze v letech 2020 a 2021) lze odpisovat až dvouapůlnásobkem výše ročního lineárního odpisu, maximálně však do výše 25 %.
  • Možnost zpětného uplatnění ztrát bude prodloužena z jednoho na dvě předcházející zdaňovací období. Převod ztráty by tedy byl možný v obou letech bezprostředně předcházejících roku, ve kterém ztráta vznikla. Maximální částka převodu ztráty se zvyšuje z 1 mil. na 10 mil. eur také pro fiskální rok 2023 (v současnosti k dispozici pouze pro fiskální roky 2021 a 2022).
  • Lhůty pro podání daňových přiznání za zdaňovací období 2020 až 2022, u kterých ještě neuplynul termín pro jejich podání, se posouvají až o čtyři měsíce.
 • OECD zveřejnila návrhy prvních pravidel pro přerozdělení zdaňovacích společností s obratem přesahujícím 20 mld. eur a ziskovostí převyšující 10 %. Částka ve výši 25 % ze zisku převyšujícího tuto 10% hranici se nově alokuje zemím prodeje zboží nebo spotřeby služeb (Pilíř 1). Podle návrhů se všechny příjmy skupiny rozdělí na základě alokačních mechanismů mezi jurisdikce prodeje nebo spotřeby, ve kterých budou podléhat zdanění. Návrh obsahuje pravidla pro určení zdroje příjmů v sedmi různých oblastech (zboží, komponenty, služby, nehmotná práva, nemovitosti, státní dotace a ostatní příjmy). Příjmy ke zdanění v zemích spotřeby a stanovení základu daně budou vycházet z konsolidované účetní závěrky celé skupiny. Oba dokumenty mají formu legislativního návrhu a jsou určené k veřejným připomínkám.
 • Rada EU přidala dne 24. února 2022 Bahamy, Belize, Bermudy, Britské Panenské ostrovy, Izrael, Montserrat, Ruskou federaci, Tunisko, ostrovy Turks a Caicos a Vietnam na seznam států, jejichž daňové systémy Unie monitoruje v souvislosti se závazky týkajícími se dodržování standardů EU (tzv. grey list). V seznamu nespolupracujících jurisdikcí neučinila Rada žádné změny.


 

Sdílet článek