Zpět na výpis

Stručné aktuality, březen 2024

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

 

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Ve Sbírce zákonů vyšlo nařízení vlády č. 17/2024, kterým se mění předchozí nařízení  č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny. 
 • Pod č. 18/2024 yšla novela nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů.
 • Od 1. dubna 2024 vejde v účinnost zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, včetně doprovodného zákona. Nová úprava reaguje na příslušnou evropskou směrnici a přináší klíčové změny do právního rámce týkajícího se pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (č. 30/2024 a 31/2024 Sb.).
 • Ve Sbírce zákonů byla publikována novela vyhlášky č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem – pod č. 35/2024. Dále pak nařízení vlády č. 40/2024, kterým se mění nařízení č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném a novela vyhlášky č. 470/2012 Sb. (pod č. 41/2024), o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným.
 • Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech míří do třetího čtení. Hlavními navrhovanými opatřeními jsou úprava tzv. nelicencovaných správců a úprava dalších dílčích oblastí, u kterých vyžaduje vyjasnění trh či ČNB. Součástí předlohy je i novela zákona o daních z příjmů a některých dalších zákonů (viz samostatný článek). 
 • Návrh novely o přeměnách projedná ve třetím čteni Poslanecká sněmovna. Hlavním cílem je zapracovat do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2121 ze dne 27. listopadu 2019, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přemístění sídla, fúze a rozdělení. Návrh odstraňuje i některé další změny reagující na praktické zkušenosti v oblasti přeměn obchodních korporací. Součástí předlohy je i drobná navazující novela zákona o daních z příjmů. 
 • Ve Finančním zpravodaji 3/2024 vyšel aktuální seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti, který schválila Rada EU.
 • Dne 20. února 2024 byla v Podgorici podepsána smlouva mezi ČR a Černou Horou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmů. Předpokládaná účinnost je od začátku roku 2025. Poté se ve vztahu k Černé Hoře přestane provádět stávající smlouva mezi ČR, Srbskem a Černou Horou.
   

KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 • Několik členských států (vedle České republiky např. Irsko, Německo a Polsko) přijalo v průběhu února odůvodněná stanoviska k návrhu směrnice pro zdanění (BEFIT), ve kterých vyjadřují obavy spojené s tímto návrhem. Postoj České republiky přijatý Senátem argumentuje například zvýšením administrativní zátěže státní správy i podniků a zásahem do pravomoci členských států v oblasti přímého zdanění. Obdobné obavy vyjádřily i ostatní členské státy.
 • Rada pro všeobecné záležitosti rozhodla o vyjmutí Baham a Ostrovů Turks a Caicos z unijního seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. Po této poslední revizi tedy seznam zahrnuje následujících dvanáct jurisdikcí: Americká Samoa, Anguilla, Antigua a Barbuda, Fidži, Guam, Palau, Panama, Ruská federace, Samoa, Trinidad a Tobago, Americké Panenské ostrovy a Vanuatu.