Stručné aktuality, červen

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.

  • Ministerstvo financí vydalo sdělení, ve kterém objasňuje účtování virtuálních měn. Na virtuální měny ministerstvo nahlíží jako na digitální nositele hodnoty. Ačkoliv se motiv pro držení virtuálních měn může mezi uživateli různit, ministerstvo bez ohledu na záměry jednotlivých držitelů doporučuje účtovat virtuální měny jako zásobu „svého druhu“. V rozvaze je pak doporučuje vykázat v rámci položek nedokončená výroba, výrobky, nebo zboží, přičemž upozorňuje na nutnost v příloze v účetní závěrce uvést informace o záměru pro jejich nabytí a držení a způsobu jejich ocenění.

 

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2018. Dle nového harmonogramu jsou na podzim roku 2018 v plánu další výzvy také v oblíbených programech Inovace a Potenciál, a to i pro velké podniky. Harmonogram je ke stažení na stránkách agentury API nebo MPO.

 

  • Květnový ECOFIN (Rada ministrů financí) přijal pravidla (směrnice DAC6), jejichž cílem je zvýšit transparentnost, aby se předešlo agresivnímu přeshraničnímu daňovému plánování. Příslušná směrnice je zaměřena na zprostředkovatele, jako jsou daňoví poradci, účetní a právníci, kteří navrhují nebo doporučují systémy daňového plánování. Na jejím základě budou tito zprostředkovatelé povinni oznamovat systémy, které mohou být agresivní. Ministři rovněž souhlasili s tím, aby byly z unijního seznamu nespolupracujících jurisdikcí vyřazeny Bahamy a Svatý Kryštof a Nevis, neboť tyto země přijaly závazky na vysoké politické úrovni s cílem napravit prvky, jež jsou z hlediska EU problematické.

 

Sdílet článek