Stručné aktuality, červen 2020

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení návrh novely zákoníku práce, který mezi jiným zakotvuje možnost sdíleného pracovního místa, koncepčně upravuje dovolenou a přináší zásadní změny v pravidlech pro doručování a pro vysílání pracovníků. Novela by měla nabýt účinnosti v červenci s tím, že některé změny budou účinné až od ledna příštího roku.  
 • Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona o oceňování majetku (č. 237/2020), která zavádí dosud chybějící definice tržní hodnoty a dále zajišťuje soulad s aktuálním stavem právního řádu. Také zpřesňuje postupy při zpracování cenových map stavebních pozemků a zavádí ocenění rychle rostoucích dřevin. 
 • Novela zákona o ochraně spotřebitele vyšla pod č. 238/2020 ve Sbírce zákonů. S účinností od 1. července 2020 implementuje směrnice EU, jejichž cílem je posílit důvěru spotřebitelů prostřednictvím rychlejšího, aktivnějšího a důslednějšího vymáhání dodržování pravidel na ochranu spotřebitelů, zvýšit míru harmonizace právní úpravy v dané oblasti a vytvořit podmínky pro účinnou a efektivní spolupráci při vymáhání dodržování právních předpisů mezi příslušnými dozorovými orgány. 
 • Ve Sbírce zákonů publikovalo MPSV sdělení č. 252/2020, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory. 
 • Bankovní rada ČNB s účinností od 11.  května 2020 opět snížila úrokové sazby, a to: dvoutýdenní repo sazbu na 0,25 %, lombardní sazbu na 1,00 %. Diskontní sazba zůstala na úrovni, na kterou byla snížena od 27. března 2020, tj. ve výši 0,05 %. Pro úroky z prodlení za první pololetí roku 2020 se použije dvoutýdenní reposazba 2,00 %. 
 • GFŘ publikovalo informaci k daňové uznatelnosti nákladů na povinné testy na COVID-19 jak u zaměstnavatelů, tak u podnikatelů.  
 • Poslanecká sněmovna podpořila vládní návrh novely zákona o kompenzačním bonusu, když odmítla pozměňovací návrh Senátu, který žádal změnu financování podpory tak, aby byla vyplácena jako příspěvek fyzické osobě pouze ze státního rozpočtu. Původní návrh MF počítá s tím, že po vzoru Pětadvacítky pro OSVČ bude pomoc vyplácena i z rozpočtu krajů a obcí jako daňový bonus z daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti podle zákona o rozpočtovém určení daní. Kompenzační bonus se tak rozšiřuje na s. r. o. s nejvýše dvěma společníky. 
 • Poslanecká sněmovna ve zrychleném jednání schválila novelu daňového řádu. Novela má přinést elektronizaci správy daní, mění systém sankcí a úroků. Do novely přibyl nový nástroj – prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně. Předloha rovněž umožní částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh a upravuje formulářová podání při správě daní.  
 • Poslanecká sněmovna schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a související změny v dani z příjmů fyzických osob v prvním čtení. Projednávání bude pokračovat druhým a třetím čtením, kde mohou být ještě přijaty pozměňovací návrhy.   
 • Ministerstvo financí předložilo vládě návrh daňových změn s navrhovanou účinností od roku 2021. Daňový balíček obsahuje mimo jiné  stravenkový paušál, rušení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v ČR, možnost místních samospráv v oblasti daně z nemovitých věcí stanovovat místní koeficient pro jednotlivé části obce, podporu elektromobility, postupné navýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků a zavádí více pásem u stanovování kaucí pro distributory lihu podle objemu distribuovaného lihu. 
 • Finanční správa znovu upozorňuje, že kompenzační bonus pro OSVČ není zpravidla možné přiznat osobám, které jsou zaměstnané, pokud jim v důsledku výkonu činnosti zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Zvláštním případem jsou zaměstnanci vykonávající pedagogickou činnost, u kterých účast na nemocenském pojištění z titulu zaměstnání není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus. 

KRÁTCE ZE SVĚTA

 • Evropská komise aktualizovala Výklad k dopadům DPH s ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Dohoda o vystoupení obsahuje přechodné období do 31. prosince 2020. Výklad se zabývá především scénáři pro transakce začínající v přechodném období a končící po jeho skončení, a dále pro transakce týkající se Severního Irska.
 • OECD Fórum pro daňovou správu (FTA) ve spolupráci s IOTA (Organizace evropských daňových správ) a CIAT (Organizace amerických daňových správ) naznačuje, jak by se daňové správy mohly připravit na složitou dobu ekonomické rekonvalescence pro pandemii COVID-19.  Zpráva zdůrazňuje, že včasná příprava a plánování kroků na podporu byznysu přinese benefity jak pro daňové správy, tak pro poplatníky. 

 

Sdílet článek