Zpět na výpis

Stručné aktuality, červen 2023

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

  • Ve Sbírce zákonů vyšla novela (152/2023), která mění stavební zákon a některé související zákony. 
  • Ve Finančním zpravodaji číslo 7/2023 vyšlo Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 39/2015). 
  • Vláda schválila novelu zákona o spotřebních daních, která vrací sazbu spotřební daně z motorové nafty na původní výši 9,95 Kč za litr, a to s účinností od prvního dne měsíce po vyhlášení zákona. 
  • Prvním čtením v Poslanecké sněmovně prošla novela zákona o investičních pobídkách, která mimo jiné navrhuje zrušit povinnost vlády schválit každou o investiční pobídku.  


KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

  • Rada ministrů financí EU našla shodu na další novelizaci směrnice o administrativní spolupráci v oblasti daní (tzv. DAC8). Novela zavede oznamovací povinnosti pro poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy a se subjekty s nimi operujícími. Ti budou mít povinnost oznamovat směnné transakce a převody oznamovaných kryptoaktiv uskutečněné jejich zákazníky. Součástí novely jsou i další oblasti jako např. výměna závazných posouzení týkající se fyzických osob nebo omezení informační povinnosti pro zprostředkovatele přeshraničních uspořádání, kteří jsou vázáni profesní mlčenlivostí. Více informací zde.
  • V Úředním věstníku byla vyhlášena legislativa k souboru opatření Fit for 55. Součástí je i Nařízení 2023/956 ze dne 10. května 2023, které zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (tzv. uhlíkové clo). 
  • Evropská komise zveřejnila návrh zásadní reformy celních předpisů. 
  • Evropská komise bude 28. června 2023 projednávat jednotný režim uplatňování srážkových daní (tzv FAST) a 12. září 2023 stanovení jednotného základu daně v EU (tzv. BEFIT). 
  • Jednání států skupiny G7 podpořilo dokončení prací na Pilíři 1 (změna rozložení zdaňovacích práv ve prospěch zemí prodeje) s tím, že státy sdružené v Inkluzivním rámci OECD by mohly uzavřít příslušnou mnohostrannou dohodu do konce července 2023.