Zpět na výpis

Stručné aktuality, červen 2024

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Senát schválil novelu zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a další související zákony, včetně novely zákona o daních z příjmů. 
 • Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 17/2024 Sb., o stanovení elektronické komunikace pro plnění informačních povinností zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Specifikuje formát, obsah a strukturu datové zprávy pro plnění informační povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí  .
 • Nařízení vlády č. 134/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, vyšlo ve Sbírce zákonů.
 • Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška č. 138/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny.
 • 13. května 2024 vstoupila v platnost smlouva o zamezení dvojímu zdanění se Spojenými arabskými emiráty. Pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, začne se provádět u příjmů vyplácených nebo připisovaných k 1. lednu 2025 nebo později. V případě ostatních daní z příjmů se uplatní na příjmy za každý daňový rok začínající 1. ledna 2025 nebo později.
 • Na stránkách ministerstva financí aktualizovali přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmů, resp. z příjmů a z majetku k 29. květnu.
 • Vláda schválila návrh novely zákona o dětských skupinách, který vypracovalo MPSV. Novela zjednodušuje pravidla pro fungování dětských skupin i administraci státního příspěvku. Nově také zavádí tzv. sousedskou dětskou skupinu. Součástí novely je zavedení povinnosti, která obcím ukládá zajistit podmínky pro výchovnou péči o dítě v dětské skupině ode dne jeho třetích narozenin do 1. září po třetích narozeninách, pokud nebylo přijato do spádové mateřské školy.
 • Ministerstvo spravedlnosti připravilo novou elektronickou příručku k ověřování listin do ciziny. Příručka poskytuje přehledné informace o ověřování listin apostilou či superlegalizací, ověřování překladů nebo možnostech osvobození od ověřování. 
 • Představitelé členských států EU formálně přijali konečnou podobu nařízení o umělé inteligenci (AI).  Nařízení vyjde v Úředním věstníku EU zhruba za dva týdny. První pravidla začnou platit už koncem tohoto roku.


KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 • Poté, co Komise dokončila směrnici FASTER o sjednocení postupů pro srážkovou daň vybíranou z příjmů z investic na kapitálových trzích, patří mezi hlavní body agendy EU analýza funkčnosti části směrnice o správní spolupráci (DAC), pokračující podpora Rady EU při prosazovaní návrhu směrnice Unshell (požadavky na podstatu společností v rámci EU), příprava prováděcích a delegovaných aktů v rámci mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, včetně akreditace ověřovatelů a řešení daňových dopadů přeshraničního teleworkingu a volného pohybu pracovníků na jednotném trhu. 
 • OECD vydala konsolidovanou verzi komentářů k modelovým pravidlům (GloBE) a aktualizovanou sadu příkladů. 
 • Řada států pokračuje v přípravě nebo dokončuje novelizaci předpisů, kterými byla implementována směrnice o minimální úrovni zdanění (Belgie, Dánsko). Polsko připravilo první návrh zákona k implementaci pravidel Pilíře 2 s účinností od konce roku 2024, včetně možnosti dřívějšího uplatnění pro celý rok 2024. 
 • Evropská komise formálně vyzvala Polsko, Portugalsko, Španělsko, Kypr, Litvu a Lotyško k dokončení implementace směrnice o minimálním zdanění. 
 • Slovenské ministerstvo financí vydalo pokyny upravující obsah dokumentace převodních cen za rok 2023.