Stručné aktuality, červenec 2020

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Ve Sbírce zákonů byla publikována novela daňového řádu (283/2020 Sb.), která s účinností od 1. ledna 2021 například rozšiřuje možnosti elektronické komunikace s finanční správou nebo zavádí institut zálohy na daňový odpočet.  
 • Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje podmínky pro prominutí pojistného v rámci tzv. programu Antivirus C.   
 • Vláda vydala nařízení č. 215/2020 Sb., které rozšiřuje okruh subjektů, které mohou žádat o poskytnutí záruk v rámci programu COVID plus. Nově jsou to subjekty, které provozují následující činnosti: pozemní a potrubní doprava, vodní doprava, letecká doprava, činnost cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti. Ubytování a činnost heren, kasin a sázkových kanceláří zůstávají vyloučeny.  
 • Ministerstvo financí sdělilo ve Sbírce zákonů, že byly splněny podmínky pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu, a to od 1. ledna 2021 (309/2020 Sb.).  
 • GFŘ publikovalo Informaci ke změnám sazeb DPH od 1. července 2020
 • 1. července 2020 nabývá účinnosti zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Finanční správa k tomu publikovala rozsáhlou Informaci
 • Finanční správa vydala upozornění k tiskopisům daňového přiznání pro poplatníky, kteří hodlají uplatnit v daňovém přiznání jako odčitatelnou položku od základu daně „očekávanou“ daňovou ztrátu.
 • Upravené podmínky nároku na čerpání ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru pozbyly platnosti 30. června 2020. Jak to je s ošetřovným od tohoto data, se lze dočíst na stránkách MPSV
 • Ve Finančním zpravodaji č. 10/2020 byl zveřejněn Pokyn GFŘ-D-45 k promíjení příslušenství daně, který nahrazuje Pokyn GFŘ-D-21.

 

KRÁTCE ZE SVĚTA

 • Polské ministerstvo financí opět odložilo účinnost nových pravidel pro uplatňování srážkové daně u zahraničních subjektů, a to do 31. prosince 2020. Nová pravidla požadují, aby polské subjekty, které vyplácejí úroky, dividendy nebo licenční poplatky či poskytují platby za určité nehmotné služby zahraničním daňovým poplatníkům, vybraly srážkovou daň standardní sazbou (20 % nebo 19 %). Zahraniční daňoví poplatníci nebo samotní plátci (v závislosti na tom, kdo nese ekonomické zatížení daně) poté mohou požádat o vrácení vybrané srážkové daně. Odklad pravidel se vztahuje pouze na mechanismus výběru srážkové daně, nikoliv na povinnost prověřovat, že zahraniční poplatníci jsou skutečnými vlastníky příjmů.  
 • Nizozemská vláda oznámila záměr zavést novou srážkovou daň z dividend vyplácených do jurisdikcí s nízkým zdaněním (tj. jurisdikcí se sazbou daně z příjmu právnických osob nižší než 9 %), a to od 1. ledna 2024. Nová srážková daň by se uplatňovala vedle srážkové daně z licenčních poplatků a plateb úroků do těchto jurisdikcí, která nabyde účinnosti od roku 2021. 
 • OECD zveřejnila aktualizovanou databázi opatření jednotlivých států v oblasti daňové politiky, která byla přijata v reakci na pandemii COVID-19. 
Sdílet článek