Zpět na výpis

Stručné aktuality, červenec 2021

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Vláda prodloužila 28. června 2021 režim A programu Antivirus, který se vztahuje na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci mají nařízenou karanténu nebo izolaci z důvodu onemocnění COVID-19, a to až do konce října 2021.  
 • Bankovní rada ČNB s účinností od 24. června 2021 rozhodla o zvýšení úrokových sazeb. Dvoutýdenní repo sazba, ze které finanční správa vychází při počítání úroků z prodlení, se zvýšila na 0,50 %. Dosavadní sazba ve výši 0,25 % platila od 11. května 2020 do 23. června 2021. Pro úroky z prodlení za první pololetí roku 2021 a druhé pololetí roku 2020 se tedy použila dvoutýdenní repo sazba 0,25 %; aktuální repo sazba 0,50 % platí pro úroky z prodlení pro druhé pololetí 2021.   
 • Ministerstvo financí v souvislosti s vyhlášením stavu nebezpečí v regionech Břeclav a Hodonín připravilo úlevy v daňové oblasti. Faktickým důsledkem generálního pardonu, který vyhlásilo ve Finančním zpravodaji, je: 
  • posunutí splatnosti daně z příjmů fyzických i právnických osob z konce června až do konce srpna;  
  • posunutí podání daňového přiznání, kontrolního hlášení a platby DPH za měsíc květen, červen a druhé čtvrtletí 2021 do 25. srpna 2021,  
  • prominutí pokut týkajících se kontrolních hlášení, které je nutno podat od 25. června 2021 do 31. července 2021,  
  • prominutí zálohy na silniční daň, která je splatná 15. července a  
  • prominutí daně z příjmů vzniklé z důvodu poskytnutí dotace a úvěru ze Státního fondu podpory investic na obnovu obydlí zničeného tornádem. 
 • Ve Finančním zpravodaji MF č. 24/2021 byl publikován Pokyn GFŘ – D – 50, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy. 
 • Finanční správa a Celní správa ČR publikovaly Zprávu o činnosti za rok 2020. Zpráva obsahuje informace o výběru daní, legislativní a kontrolní činnosti MF.
 • Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o státní sociální podpoře (tisk 1 116), která obsahuje i novelu zákona o daních z příjmů rušící omezení výše daňového bonusu částkou 5 025 Kč měsíčně a zvyšující daňová zvýhodnění pro druhé, třetí a každé další dítě. Senát navrhl změnu částek ročního daňového zvýhodnění tak, aby byly dělitelné dvanácti (z 22 315 Kč na 22 320 Kč a z 27 835 Kč na 27 840 Kč) a navrhl upravit účinnost. Poslanecká sněmovna může schválit svoji verzi, senátní verzi nebo zákon neschválit vůbec. Projednávání tisku je navrženo na pořad červencové schůze sněmovny. 

 

KRÁTCE ZE SVĚTA

 • OECD zveřejnila připomínky veřejnosti k navrhovaným změnám v komentáři k článku 9 Modelové smlouvy OECD, který upravuje daňové dopady transakcí mezi spojenými osobami. Nejdiskutovanější změnou je nemožnost použít vzájemné dohody na zdanění mezi smluvními státy (tzv. MAP – Mutual Agreement Procedure), pokud je daň u transakce mezi spřízněnými společnostmi doměřena výlučně na základě domácí legislativy (např. daňově neuznatelný náklad), a nikoliv na základě zpochybnění obvyklé ceny mezi spřízněnými osobami.   

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás