Krátce
12. 4. 2017

Stručné aktuality, duben 2017

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.

Lenka Fialková
 • Pod č. 92/2017 vyšla novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která rozšiřuje automatickou výměnu daňových informací o režim, který se týká předběžných daňových rozhodnutí a předběžných posouzení převodních cen.
   
 • Ve Sbírce zákonů byla pod č. 87/2017 Sb. publikována novela katastrální vyhlášky.
   
 • Novela zákona o zaměstnanosti publikovaná pod č. 93/2017 Sb. implementuje dvě evropské směrnice. Cílem je především identifikace a kontrola skutečného vyslání pracovníka a úprava pravidel správní spolupráce mezi příslušnými orgány dotčených členských států Evropské unie, včetně přeshraničního vymáhání peněžitých správních sankcí nebo pokut.
   
 • GFŘ zveřejnilo Sdělení ke zdanění příjmů plynoucích fyzické osobě z provozu výrobny elektřiny, kde konstatuje, že pro posouzení toho, zda je licence k provozování výrobny elektřiny vyžadována, není jediným kritériem instalovaný výkon, ale zcela zásadní je způsob provozování výrobny elektřiny. V případě provozování výrobny elektřiny jako podnikání dle energetického zákona je pak licence vyžadována bez ohledu na instalovaný výkon.
   
 • Ministři financí členských států Evropské unie v březnu opět jednali o návrhu, který by zemím umožnil zavedení plošného mechanismu přenesení daňové povinnosti (tzv. mechanismus reverse charge). Rovněž se zabývali návrhem na snížení sazeb DPH na elektronické knihy.

 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign