Stručné aktuality, duben 2020

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

  • Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna výše průměrné hrubé roční mzdy za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky.
  • Ve Sbírce zákonů byla publikována novela zákona v oblasti regulace podnikání na finančním trhu, která s účinností od 1. května 2020 adaptuje český právní řád na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017. Reaguje i na některé dílčí nedostatky stávající právní úpravy.
  • Senát schválil novelu občanského zákoníku, která bude nyní předložena k podpisu prezidentovi. Účinnost novely je od 1. července 2020. Řeší především právní úpravu společenství vlastníků.
  • Senát vrátil s pozměňovacími návrhy Sněmovně návrh novely daňového řádu, kterým vláda realizuje projekt MOJE daně.
  • Vláda předložila Sněmovně návrh novely energetického zákona, kterým reaguje na dle Evropské komise nesprávnou transpozici směrnic Evropského parlamentu a Rady (2009/72/ES ze dne 13. července 2009 a 2009/73/ES ze dne 13. července 2009).

KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

  • Rakouské ministerstvo financí zveřejnilo dodatečné informace k dani z digitálních služeb, která je účinná od 1. ledna letošního roku. Aktualizace přináší pravidla pro registraci daně a objasňuje, že daň bude splatná měsíčně.
  • Španělská vláda schválila návrh zákona o dani z digitálních služeb. Sazba daně má činit tři procenta a bude se vztahovat na příjem pocházející z vymezených digitálních služeb.
  • Podle ruského daňového práva je možné využít princip transparentnosti k identifikaci konečného skutečného vlastníka příjmů plynoucích z Ruska, a tedy použít sazbu srážkové daně podle daňové smlouvy jeho rezidence namísto smlouvy podle státu bydliště přímého příjemce. Ruská společnost uplatňující tento přístup jej musí uvést ve svém daňovém přiznání.
  • Aktuální informace ze světa týkající se opatření přijatých v souvislosti s nemocí COVID-19, které připravují kolegové z členských firem KPMG, naleznete zde: KPMG Tax News Flash Covid-19 Trackera a KPMG Mobility News Flash Covid-19 Tracker. Podívat se můžete také na globální webináře.

 

Sdílet článek