Stručné aktuality, duben 2021

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

  • GFŘ vydalo Informaci ohledně uplatňování DPH v oblasti poskytování služeb testování na onemocnění COVID-19.
  • GFŘ vydalo Informaci k dopadům pandemie COVID na převodní ceny a překlad příslušného pokynu OECD z 18. prosince 2020.
  • GFŘ vydalo pokyn D-47 k promíjení příslušenství daně, který upravuje postup orgánů Finanční správy ČR při rozhodování o prominutí příslušenství podle daňového řádu. Pokyn navazuje na novelu daňového řádu účinnou od 1. ledna 2021 a nahrazuje předchozí pokyn D-47. 
  • ČSSZ zveřejnila vysvětlení a postupy při vystavování eNeschopenek z důvodu karantény nebo izolace, na které navazuje výplata tzv. izolačky.
  • Agentura CzechInvest letos spustí dlouho připravovaný projekt Technologická inkubace. Inspirovala se kosmickým inkubátorem ESA BIC, který oslaví páté narozeniny. V rámci projektu CzechInvest podpoří více než 300 startupů ze sedmi klíčových technologických oblastí, přičemž každý bude moci získat podporu až pět milionů korun.
  • Ve Sbírce zákonů vyšlo Sdělení č. 143/2021 ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

 

KRÁTCE ZE SVĚTA

  • Soudní dvůr Evropské unie potvrdil, že polská daň z obratu maloobchodních společností, jejichž měsíční obrat přesáhne 4 mil. eur, a maďarská daň z reklamy (5,3 % ze základu přesahujícího přibližně 312 tis. eur) neporušují právní předpisy EU o státní podpoře. 
  • V Úředním věstníku EU byla vyhlášena směrnice č. 2021/514, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. DAC 7). Zavádí povinnost provozovatelů digitálních platforem informovat správce daně o obchodech uskutečněných jejich prostřednictvím. Povinnost se bude týkat i provozovatelů ze zemí mimo EU bez ohledu na jejich velikost. Členské státy mají povinnost implementovat směrnici do národních legislativ do konce roku 2021 s účinností od 1. ledna 2023.  
Sdílet článek