Zpět na výpis

Stručné aktuality, duben 2022

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Vláda předložila Sněmovně návrh zákona na úplné zrušení EET od příštího roku.
 • Ministr financí rozhodl o prominutí zálohy na silniční daň u všech vozidel a všech poplatníků. Aktuálně připravuje také novelu zákona o dani silniční, která by zrušila silniční daň pro osobní automobily a dodávky s hmotností do 12 t již pro rok 2022. Toto opatření je součástí tzv. ropného trojlístku spolu se zrušením povinného přimíchávání biopaliv do pohonných hmot (odhadovaná cena na litr cca 2 Kč) a zavedením systému kontroly marží distributorů pohonných hmot.
 • Ministr financí rozhodl také o prominutí úroku z prodlení vzniklého na DPH za únor 2022 až srpen 2022, popř. za zdaňovací období I. čtvrtletí 2022 nebo II. čtvrtletí 2022 pro plátce DPH, u nichž převažující část příjmů za dotčené zdaňovací období pochází z podnikání v oblasti dopravy. Tuto skutečnost je nutné oznámit příslušnému správci daně při podání řádného, popř. dodatečného daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za dotčené zdaňovací období. Podmínkou je, aby daň, k níž se úrok váže, byla uhrazena nejpozději dne 31. října 2022.
 • GFŘ vydalo informace k zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do ČR v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. Týká se zejména uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na děti v průběhu roku 2022. Zaměstnavatelé budou u těchto osob postupovat stejně jako u ostatních zaměstnanců, přičemž zohlední, je-li zaměstnanec českým daňovým rezidentem, nebo nerezidentem a zda podepíše Prohlášení pro účely zákona o daních z příjmů.
 • Finanční správa spustila službu, která dočasně nahrazuje funkce původní Daňové informační schránky. Služba Nahlížení na vybrané údaje umožní přistupovat k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem a bude dostupná nejdéle po přechodnou dobu devíti měsíců. Poplatníci tak budou mít více času na přihlášení do modernizované Daňové informační schránky plus.
   

KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 • OECD zveřejnila komentář k pravidlům pro zavedení globální minimální daně (tzv. Pilíř 2). Cílem je poskytnout nadnárodním skupinám a daňovým správám jednotný a společný výklad. OECD také zveřejnila návrh modelových pravidel pro domácí legislativy týkající se vymezení okruhu společností, na které se bude vztahovat Pilíř 1 (přerozdělení zisků zemím prodeje). Další informace najdete ve zprávách OECD a KPMG TaxNewsFlash.
 • Rada pro hospodářské a finanční záležitosti EU (ECOFIN) na zasedání 15. března 2022 nedosáhla politické dohody o revidovaném návrhu směrnice EU o minimální dani, který sjednocuje zavedení globální minimální daně (Pilíř 2 v rámci EU.  Kompromisní text obsahoval posunutí termínu pro zavedení daně z 1. ledna 2023 na 31. prosince 2023, případně až na 31. prosinec 2027, pokud se v daném členském státě nenachází více než deset konečných mateřských společností (ultimate parent entity). Další informace naleznete zde.
 • Ministři financí EU se dohodli na obecném přístupu k revidovanému návrhu uhlíkového cla (CBAM). Cílem je snížit riziko uhlíkových emisí v zemích mimo EU. Rada souhlasila se zavedením centrálního registru deklarantů CBAM (dovozců) na úrovni EU. Počítá se také s výjimkou de minimis pro zásilky v hodnotě nižší než 150 eur, což sníží administrativní náročnost. Informace shrnuje tisková zpráva Rady EU.
 • Evropská komise oznámila, že členské státy mohou zvážit dočasná daňová opatření (např. ve formě jednorázové daně) vedoucí ke zdanění neočekávaných zisků energetických společností v důsledku nedávného zvýšení cen plynu. Více informací naleznete v tiskové zprávě Evropské komise.