Krátce
15. 5. 2017

Stručné aktuality, květen 2017

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.

Lenka Fialková
 • V průběhu května by měla být vyhlášena třetí veřejná soutěž v rámci programu TRIO. Dle harmonogramu by se mělo jednat o poslední výzvu tohoto programu, který se zaměřuje na podporu výzkumu a vývoje. Oproti jiným programům je podpora určena rovněž pro pražské žadatele. Lhůta pro předkládání projektů by měla trvat minimálně cca 43 kalendářních dnů a výsledky soutěže by měly být známy do konce roku 2017. Podpořené projekty mohou začít s realizací od ledna 2018.
   
 • Ve sbírce zákonů vyšlo Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí (121/2017 Sb.), kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory. Od 1. července částkou odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2016 částka 13 700 Kč.
   
 • Pod č. 132/2017 Sb. Vyšlo Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2016 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Pro období od 1. května 2017 do 30. dubna 2018 platí průměrná hrubá roční mzda v České republice 331 068 Kč.
   
 • Osvobození od daně se na bytové jednotky v nově postavených rodinných domech nevztahuje. Upozorňuje na to finanční správa v nově vydané informaci k aplikaci daně z nabytí nemovitých věcí, v případě nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě.
   
 • Evropská komise vydala dokument k budoucí sociální dimenzi Evropské unie, který shrnuje sociální situaci v jednotlivých členských státech a nastiňuje možné scénáře spolupráce v sociální oblasti. Rovněž byl představen dlouho očekávaný balíček opatření cílících na slaďování pracovního a osobního života. Informuje o tom ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách.

 

Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign