Stručné aktuality, květen 2018

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.

  • V souvislosti s plánovanou 4. veřejnou soutěží programu TRIO – MPO byl vládě ke schválení předložen návrh na prodloužení programu TRIO společně s navýšením rozpočtu programu. Vláda návrh schválila dne 30. dubna 2018 a v průběhu září 2018 by měla být vyhlášena další veřejná soutěž. Program TRIO se zaměřuje na podporu projektů v oblasti výzkumu a vývoje, přičemž způsobilými výdaji jsou zejména provozní náklady. Financování projektů bude zahájeno rokem 2019 a další podrobné podmínky budou vysvětleny na seminářích v průběhu soutěžní lhůty (předpoklad září / říjen 2018). 
     
  • Ve veřejné elektronické knihovně vlády byly upraveny texty návrhů novel daňových zákonů pro rok 2019. Novela zákona o daních z příjmů již neobsahuje zrušení superhrubé mzdy a následnou úpravu daňových sazeb. Nově ministerstvo financí navrhuje zavedení oznamovací povinnosti plátců u příjmů plynoucích do zahraničí, pokud tyto příjmy podléhají srážkové dani i pokud je příjem od daně osvobozen nebo nepodléhá zdanění podle mezinárodní daňové smlouvy.
Sdílet článek