Stručné aktuality, květen 2020

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Novela občanského zákoníku, která vyšla pod číslem 163/2020 ve Sbírce zákonů, přináší s účinností od 1. července 2020 zjednodušení a konkretizaci některých pravidel pro společenství vlastníků. 
 • Ve Sbírce zákonů vyšla novela vyhlášky o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech (č. 201/2020), která s účinností od 1. 5. 2020 reflektuje změny v ZISIF. 
 • Finanční správa upozorňuje na nedostatky v žádostech o vyplácení kompenzačních bonusů v případě souběhu podnikání a zaměstnání. O bonus obvykle nemohou žádat OSVČ, které jsou zároveň zaměstnanci. 
 • GFŘ v souvislosti s koronavirovou pandemií zveřejnilo souhrnný přehled o možnostech osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země.  
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR zveřejnil příručku „Daňové otázky elektromobility". 
 • Ministerstvo spravedlnosti od května obnovuje možnost ověřování listin vydaných českými orgány pro použití v zahraničí (tzv. superlegalizace) v osobním styku, z bezpečnostních důvodů zatím jen v omezeném rozsahu. Prezenční ověření listin bude možné pouze po online rezervaci termínu. I nadále je možné požádat o ověření listin korespondenčně.
 • Vláda schválila odložení elektronické evidence tržeb pro všechny vlny, a to do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021. Novelu zákona projedná Poslanecká sněmovna ve stavu legislativní nouze. 
 • Vláda schválila podporu komerčních nájmů ve výši 50 % z ceny nájmu, za předpokladu, že 30 % ceny ponese pronajímatel. Na nájemce tak zůstane 20 % z ceny nájemného. Tato podpora se bude vztahovat na nájemné za období od 1. dubna do 30. června 2020. Potřebné dokumenty pro žádost budou zahrnovat minimálně nájemní smlouvu, dodatek k nájemní smlouvě se závazkem pronajímatele poskytnout slevu ve výši 30 % a doklad o výši nájemného za měsíce předcházející koronavirové krizi.  Návrh programu této podpory by se měl vztahovat jen na subjekty, které nemohou provozovat svou činnost z důvodu epidemie. Připraví jej ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).
 • Vláda schválila navýšení ošetřovného pro OSVČ z 424 Kč na 500 Kč za každý kalendářní den, a to za období od 1. dubna do 30. června 2020. Tuto podporu vyhlásí MPO v tomto týdnu. 

 

 

KRÁTCE ZE SVĚTA

 • OECD oznámila, že společné úsilí týkající se řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace hospodářství pokračuje podle plánu (podrobnosti v Euro Tax Flash 423). Způsob práce se přizpůsobil opatřením přijatým v souvislosti s nemocí Covid-19. Všechny zúčastněné strany nicméně dále usilují o dosažení dohody o klíčových bodech mnohostranných řešení na úrovni G20 a OECD v rámci iniciativy BEPS, jejichž projednání je naplánováno na začátek července.  
 • V dubnu vstoupila v Lichtenštejnsku a Kataru v platnost mnohostranná úmluva o boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (MLI). Na konci března MLI ratifikoval Omán. Celkový počet signatářů MLI je v současné době 94, přičemž 44 z nich už uložilo své ratifikační listiny u depozitáře a ve 39 jurisdikcích MLI vstoupila v platnost. Úplný seznam signatářů MLI k datu 11. března 2020 naleznete na stránkách OECD
 • Fórum pro daňovou správu (FTA), působící v rámci OECD, zveřejnilo globální referenční dokument shrnující opatření na podporu daňových poplatníků přijatá daňovými správami vybraných zemí v souvislosti s pandemií COVID 19. Podpůrná opatření pomáhají daňovým poplatníkům řešit problémy s cash-flow a potíže s dodržováním lhůt. Dokument se bude pravidelně aktualizovat, aby pomohl daňovým správám vyvinout vhodná podpůrná opatření v jejich jurisdikcích. 
 • Jednotlivé kanceláře z globální sítě KPMG zveřejňují v reakci na COVID-19 přehled daňových opatření v příslušných státech. Další informace o možných daňových, právních a imigračních důsledcích nemoci COVID-19 naleznete na globální stránce KPMG. Kromě toho KPMG Global pořádá pravidelný webinář s názvem Keeping Connected Globally Series – Global perspectives on the Future of Tax, Legal and Mobility. 
 • Evropská komise jschválila český režim záruk Covid Plus ve výši 5,2 miliardy eur na úvěry ve prospěch velkých exportních podniků postižených koronavirovou pandemií. Zájemcům o tuto podporu doporučujeme zahájit jednání s bankou, jelikož je pravděpodobné, že se program brzy spustí a bude o něj velký zájem. EGAP zároveň zveřejnil návod pro banky, jak mají postupovat. Otevření programu očekáváme v následujících dnech.  
Sdílet článek