Zpět na výpis

Stručné aktuality, květen 2023

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

  • Byla zveřejněna celoevropská rámcová dohoda umožňující zaměstnancům pracovat pro zahraničního zaměstnavatele z domova až 49,9 % pracovního času, aniž by došlo ke změně příslušnosti k pojistným předpisům. Jednotlivé členské státy EU/EHP, Švýcarska a Velké Británie mají čas se rozhodnout, zda se připojí. Dohoda vstoupí v platnost k 1. červenci 2023. Státy, které ji podepíšou, se musí připravit na její implementaci po administrativní stránce. Očekává se, že se ČR k dohodě připojí již v průběhu května tohoto roku. 

 

KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

  • Rada EU schválila v rámci opatření Fit for 55 zavedení uhlíkového cla (CBAM). Podle tohoto mechanismu budou muset dovozci zboží, na které se vztahuje unijní systém obchodování s povolenkami, zaplatit rozdíl mezi cenou za emise uhlíku v zemi výroby a cenou uhlíkových povolenek v EU. Prošlo také opatření ohledně přezkumu emisních povolenek v letectví, a dále zavedení tzv. systému ETS II, který má od roku 2027 zpoplatnit emise vznikající kvůli pohonným hmotám využívaným v silniční dopravě a emise plynoucí z užívání budov. EU předpisy vyhlásí v Úředním věstníku.
  • Evropská komise přijala prováděcí nařízení k oznamovací povinnosti provozovatelů digitálních platforem (DAC 7). Nařízení stanoví kritéria, za kterých jsou informace vyměňované na základě dohody mezi daňovými orgány členských států a zemí mimo EU shodné s informacemi povinně oznamovanými v EU. V případě shody oznamovaných a následně vyměňovaných informací by nevznikla provozovatelům platforem z těchto zemí oznamovací povinnost v EU.