Krátce
17. 1. 2017

Stručné aktuality, leden 2017

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.

Lenka Fialková
  • Na konci prosince 2016 schválila Evropská komise očekávaný návrh na dočasnou výjimku týkající se obecného režimu reverse charge v rámci DPH. Současné znění návrhu požaduje pro uplatnění obecného režimu přenesení daňové povinnosti splnění řady podmínek, které za daného stavu Českou republiku z jeho aplikace vylučují. Návrh bude dále projednávat Evropská rada.

  • Novela zákona o účetnictví (vyšla pod č. 462/2016 Sb.) přináší velkým firmám a skupinám povinnost poskytovat ve svých výročních a obdobných zprávách nově i nefinanční informace týkající se ochrany životního prostředí, respektování lidských práv, boje s korupcí nebo sociálních otázek.

  • Novela zákona o spotřebních daních (publikována pod č. 453/2016 Sb.) rozšiřuje vratku části spotřební daně z nafty, tzv. zelenou naftu, i na zemědělce v živočišné výrobě. Zákon začne platit od 1. března 2017.

  • Novelu zákona, která měla s účinností od 1. ledna 2017 snížit sazbu daně z přidané hodnoty z novin a časopisů, vetoval před Vánoci prezident. Dokument se vrací zpět do Sněmovny a současná 15% sazba DPH zůstává v platnosti.

  • Novela zákona o stavebním spoření (publikována pod č. 461/2016 Sb.) umožní účinnější kontrolu ze strany ministerstva financí u dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření.

  • Ústavní soud provedl dva zásahy v právní úpravě kontrolního hlášení daně z přidané hodnoty. Změny se týkají doručování výzev a způsobu vymezení požadovaných údajů.

  • Na stránkách MPSV je zveřejněn souhrn změn v gesci tohoto ministerstva, např. zvýšení minimální mzdy, zavedení nové dávky pro otce či flexibilnější čerpání rodičovského příspěvku.

  • GFŘ na svých webových stránkách upozorňuje, že lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí končí v úterý 31. ledna 2017. Daňové přiznání by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2016 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku, musí podat daňové přiznání elektronicky.

  • GFŘ publikovalo Pokyn D-31 stanovující jednotné kurzy pro přepočet cizích měn za zdaňovací období 2016.
Sdílet článek
LinkedIn
Webdesign