Stručné aktuality, leden 2018

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.

 • Ve Sbírce zákonů byly publikovány novely účetních vyhlášek pod čísly: 441/2017 (pro podnikatele účtujícími v soustavě podvojného účetnictví), 442/2017 (pro banky a jiné finanční instituce) a 443/2017 (pro pojišťovny). 
   
 • Pod č. 447/2017 vyšlo sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti.
   
 • Stravné a sazby cestovních náhrad pro rok 2018 byly vyhlášeny vyhláškou MPSV pod č. 463/2017 Sb.
   
 • Skupina poslanců z Občanské demokratické strany podala návrh na zrušení zákona o EET. Další dva návrhy na novelizaci zákona o EET podané jinými skupinami poslanců čekají na projednání ve Sněmovně. Jeden z návrhů například obsahuje omezení EET jenom na plátce DPH.
   
 • GFŘ publikovalo na svých stránkách pokyn D-36 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2017.
   
 • Ministerstvo financí předložilo do Sněmovny návrh novely daňového řádu a dalších souvisejících zákonů, který transponuje do českého právního řádu směrnici EU tzv. DAC5. Ta předpokládá použití vybraných údajů v rámci AML směrnice (směrnici proti praní špinavých peněz) pro účely mezinárodní spolupráce při správě daní podle směrnice DAC. Vzhledem k tomu, že již došlo k uplynutí transpoziční lhůty, navrhuje vláda projednání v urychlením modu, tedy pouze v prvním čtení.
   
 • GFŘ doporučuje na svých webových stránkách, aby subjekty při registraci k DPH současně s přihláškou zaslaly i další dokumenty ve formě příloh, které prokazují zásadní skutečnosti uvedené v přihlášce (např. příloha dokládající skutečné sídlo, příloha dokládající důvody povinné registrace, příloha dokládající bankovní účty, apod.). Významně tím napomohou k urychlení samotného procesu registrace k DPH. Finanční správa vydala v této souvislosti novou informaci k problematice registrace k DPH.
   
 • Generální finanční ředitelství vydalo novou informaci k uplatňování DPH při osvobození poskytnutí služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží ve smyslu § 69 zákona o DPH. 
   
 • Na svých webových stránkách shrnuje ministerstvo práce a sociálních věcí novinky v důchodové a sociální oblasti.
Sdílet článek