Stručné aktuality, leden 2019

Daňové a právní novinky posledního měsíce několika větami.

 • Finanční správa informuje, že závěrem roku 2018 byla Parlamentem schválena poslanecká novela zákona o DPH, v jejímž důsledku dochází ke snížení sazby daně u hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel, a to pozemní (s výjimkou dopravy lyžařskými vleky) a vodní z 15 procent na 10 procent.
   
 • Finanční správa publikovala Pokyn D-39 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018.
   
 • Ve Finančním zpravodaji č. 11/2018 vyšlo:
  • Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty,
  • Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO,
  • Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa,
  • Dodatek č. 3 GFŘ k pokynu GFŘ D-29 čj. 94112/18/7100-20118-012287,
  • Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění.
    
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí publikovalo na svých webových stránkách přehled změn od roku 2019 ve své gesci.
   
 • Generální ředitelství cel upozorňuje na svých webových stránkách na zvýšení prahu pro vykazování Intrastatu od 1. ledna 2019, a to jak pro odeslání, tak pro přijetí zboží ze současných 8 mil. Kč na 12 mil. Kč.
Sdílet článek