Stručné aktuality, leden 2022

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

Krátce z domova

 • Vláda v programovém prohlášení představila plány v daňové oblasti:
  •  Na půdě Evropské unie prosazovat implementaci globální dohody na dvoupilířovém zdanění na úrovni OECD, která zajistí, aby nadnárodní firmy platily daně právě tam, kde reálně podnikají a generují zisky.
  • Zrušit nesystémové daňové výjimky, které nemají sociální charakter.
  • Dle možností veřejných rozpočtů směřovat ke snížení sociálního pojištění na straně zaměstnavatelů o 2 procentní body.
  • Zrušit povinnost elektronicky evidovat tržby a parametricky upravit kontrolní hlášení a snížit tak neúměrně vysoké sankce.
  • Zavést jednotné inkasní místo, které dnes pilotně funguje pro zhruba 70 tisíc podnikatelů v paušálním režimu daně.
  • Urychlit digitalizaci státní správy propojením dosud nekompatibilních portálů jednotlivých úřadů.
  • Zavést každoroční valorizaci slevy na poplatníka a daňové prázdniny se zastropováním výše příjmů pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí.
  • Rozšířit možnost obcí při stanovení koeficientu sazby daně z nemovitých věcí.
  • Vytvořit jednotnou veřejnou evidenci dotací ze státního rozpočtu a nastavit pravidla pro transparentní dokládání skutečných majitelů společností čerpajících státní dotace.
 • V lednovém vydání Finančního zpravodaje byl zveřejněn pokyn č. GFŘ-D-54 – Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2021 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. prosince 2021.
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR vydal aktualizovanou verzi populární příručky „Daňové otázky elektromobility“.
 • ePortál ČSSZ nabízí další online službu určenou zaměstnavatelům. Zaměstnavatelé získávají přístup k údajům o otevřených pojistných vztazích svých zaměstnanců, vyhledat lze zaměstnance všech nebo jedné mzdové účtárny nebo údaje o jednom konkrétním zaměstnanci. Podrobnosti najdete zde.
 • Jaké zákony v gesci MPO se změní s Novým rokem shrnuje web ministerstva zde.
 • Změny v oblasti práce a sociálních věcí od roku 2022 najdete zde.
 • Od zdaňovacího období roku 2021 se zpřísnily podmínky pro uplatnění osvobození příjmů z prodeje rodinného domu nebo jednotky podmíněného vynaložením získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby. Finanční správa vydala k této problematice Informace.
 • Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 518/2021, zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022 byl vyhlášen pod číslem 519/2021 a zákon o dalších úpravách poskytovaní ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19 pod číslem 520/2021.
 • Z důvodu probíhající aktualizace databáze formulářů Finanční správy není zatím možné zpracovat a odeslat formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 prostřednictvím aplikace Elektronická podání (EPO).

Krátce ze zahraničí

 • Evropská komise vydala návrh směrnice zaměřené na boj proti umělému využívání fiktivních společností a uspořádání pro daňové účely (označovaná jako „ATAD 3“). Subjektům, které neprokážou dostatečnou podstatu, budou odepřeny výhody plynoucí ze smluv o zamezení dvojímu zdanění a evropských směrnic. Nová směrnice by měla být účinná od roku 2024.

 

Sdílet článek