Stručné aktuality, listopad 2020

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Vláda schválila věcný záměr nového zákona o účetnictví.  
 • Vláda by měla projednat návrh zákona implementující digitalizační směrnici. Ta by měla k 1. srpnu 2021 umožnit online zakládání obchodních společností. 
 • Poslanecká sněmovna projednává návrh zákona o podmínkách poskytování sdíleného ubytování. Jeho cílem je regulovat poskytování sdíleného ubytování distančním způsobem prostřednictvím digitálních platforem ve vztahu k ostatním spolumajitelům dotčené nemovitosti. 
 • V úředním věstníku EU bylo vydáno nařízení 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového (crowdfundingového) financování. Aplikovatelné bude od 10. listopadu 2021. 
 • Vláda prodloužila do 31. prosince 2020 režim B programu Antivirus, a to beze změn. Příspěvek bude tedy zaměstnavatelům i nadále poskytován ve výši 60 % vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, maximálně do výše 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance. Nemění se ani postup pro zaměstnavatele nebo úřady práce při jeho uplatňování. 
 • Vláda přijala krizové opatření č. 1113 omezující volný pohyb osob, který mimo jiné zaměstnavatelům nařizuje v maximální možné míře využívat práci na dálku. Opatření by mělo být účinné do 20. listopadu 2020 do půlnoci.     
 • Na daňovém portálu Finanční správy byl zveřejněn elektronický formulář Oznámení DAC6. 
 • Ministerstvo financí zveřejnilo návrh formulářových podání k dani z digitálních služeb, a to registrační formulář a formulář daňového přiznání. Návrh samotného zákona je stále ve druhém čtení. 
 • Daňový balíček pro rok 2021, který mimo jiné obsahuje zavedení stravenkového paušálu, prošel v Poslanecké sněmovně druhým čtením. Předloženo bylo kolem 60 pozměňovacích návrhů včetně zrušení superhrubé mzdy, avšak ve více verzích obsahujích rozdílné výše sazeb daně, které by se měly po zrušení superhrubé mzdy uplatňovat. O pozměňovacích návrzích se bude hlasovat ve třetím čtení.  
 • Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon, který odkládá EET až do roku 2022 a zákon upravující poskytnutí státní záruky v rámci programu COVID III.
 • V závislosti na rozhodnutí Evropské komise vydala Finanční správa souhrnný přehled o možnostech osvobození od cla a daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetí země, a to v souvislosti s pandemií způsobenou SARS-CoV-2.  

 

KRÁTCE ZE SVĚTA

 • Evropská komise prodlouží všechny oddíly Dočasného rámce pro opatření státní podpory o šest měsíců, tj. do 30. června 2021, v případě podpory rekapitalizace o tři měsíce, tj. do 30. září 2021. Dočasný rámec nově umožňuje členským státům dočasně přispívat na fixní náklady společností až do výše tří milionů eur na podnik, pokud z důvodu koronavirové krize čelí poklesu tržeb během rozhodného období nejméně o 30 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. 
 • Evropská komise prodlouží stávající dočasné osvobození od cla a DPH při dovozu ochranných a zdravotnických prostředků ze zemí mimo EU do konce dubna 2021. Komise také navrhla, aby nemocnice a samostatní lékaři nemuseli platit DPH při nákupu vakcín a testovacích souprav pořízených v souvislosti s řešením koronavirové krize, pokud s tím budou členské státy souhlasit.  
 • Rada EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) upravila seznam nespolupracujících jurisdikcí pro daňové účely. Ministři financí EU souhlasili s přidáním Anguilly a Barbadosu do seznamu a s vymazáním Kajmanských ostrovů a Ománu.  
 • OECD vydala druhou monitorovací zprávu pro Českou republiku, Dánsko, Finsko, Koreu, Norsko, Polsko, Singapur a Španělsko, která shrnuje přezkoumání povinnosti zavést minimální standard pro zlepšení řešení daňových sporů (MAP). Podle OECD vykazuje proces vzájemného hodnocení pozitivní změny ve všech osmi jurisdikcích.  
 • Francie oznámila, že daň z digitálních služeb pro rok 2020 bude splatná v prosinci 2020. V únoru 2020 bylo pozastaveno splácení francouzské daně z digitálních služeb bez úroků z prodlení nebo sankcí za dubnovou a říjnovou splátku. Španělský senát zavedení daně z digitálních služeb schválil začátkem října s očekávanou účinností od 1. ledna 2021.  
Sdílet článek