Zpět na výpis

Stručné aktuality, listopad 2021

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

KRÁTCE Z DOMOVA

  • Ministryně financí rozhodla o mimořádném prominutí DPH za dodání elektřiny nebo plynu za listopad a prosinec tohoto roku. Vláda zároveň schválila návrh novely zákona o DPH, která by dodání elektřiny a plynu osvobodila od 21% DPH na dobu celého roku 2022, a to s účinností od 1. ledna 2022. 
  • Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 375/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. V mimořádném termínu tak muselo ministerstvo práce a sociálních věcí upravit cenu benzínu vzhledem k rostoucím cenám. S účinností od 19. října 2021 se zvyšuje cena za 1 litr automobilového benzinu 95 oktanů z 27,80 Kč na 33,80 Kč. Ostatní ceny ani amortizační sazby se nemění. Vyhláška také stanoví průměrnou cenu 5 Kč za 1 kWh elektřiny. Vzhledem k rostoucím cenám elektřiny lze očekávat další novelu vyhlášky. 
  • Ve Sbírce zákonů vyšlo sdělení č. 380/2021 ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022. 
  • ČNB zvýšila od 1. října 2021 úrokové sazby. Pro úroky z prodlení za první pololetí roku 2021 (stejně jako za druhé pololetí roku 2020) se použila dvoutýdenní reposazba 0,25 %. Pro úroky z prodlení pro druhé pololetí 2021 se použije reposazba platná k 1. červenci 2021, tedy 0,50 %. Nově vyhlášená reposazba 1,50 % se uplatní pro sankce v daňové správě až od 1. ledna 2022, pokud do té doby nebude změněna.  
  • GFŘ upozorňuje plátce daně a tvůrce mzdových programů na nové vzory tiskopisů na dani z příjmů ze závislé činnosti a na dani vybírané srážkou za zdaňovací období 2021 a pro zdaňovací období 2022. 
  • Finanční správa upozorňuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří využívají paušální režim, že pro zdaňovací období roku 2022 dochází ke změně měsíční částky paušální zálohy, a to vlivem růstu záloh na zdravotní a sociální pojištění. Celková výše paušální zálohy za kalendářní měsíc bude nově činit 5 994 Kč. 
  • Ve Finančním zpravodaji č. 32/2021 vyšel seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie. 

 

KRÁTCE ZE SVĚTA

  • Dolní komora polského parlamentu schválila daňovou reformu. Pokud ji schválí také senát, většina opatření by měla být účinná od 1. ledna 2022. Reforma obsahuje významné změny v oblasti daně z příjmů právnických osob, jako je například nový režim „polské holdingové společnosti“, zavedení minimální daně pro velké společnosti, daňovou podporu inovací nebo reformu pravidel převodních cen. Součástí návrhu zákona byly i úpravy systému výběru srážkové daně. Další podrobnosti naleznete v přehledu všech navrhovaných opatření
  • Podvýbor pro daně Evropského parlamentu vyzval Evropskou komisi, aby vyhodnotila možnost zavést jednotný daňový režim daně z příjmů právnických osob. Tento režim by měl být dobrovolný a vybraná daň by se měla alokovat členským státům na základě dohodnutého vzorce. Podvýbor zároveň vyzval Komisi, aby navrhla postupy pro konzistentnější stanovení daňové rezidence v rámci EU a promítla je do směrnice o mechanismech řešení daňových sporů v EU v roce 2023. 

Máte dotaz? Napište nám.

Vybrané otázky zodpoví naši odborníci v Audiodaňovkách.

Zeptejte se nás